Fakulta
podnikatelská

Vyberte si obor

Economics and Management

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 19/2017 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je životopis v anglickém jazyce a motivační dopis v anglickém jazyce, přílohy uchazeč doručí na studijní oddělení fakulty do 30.4.2018. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovorem se ověřuje zejména schopnost komunikace, úroveň komunikace v angličtině, schopnost reagovat na zadaný úkol a schopnost aplikovat znalosti související s oborem v okamžité komunikaci. Předpokládaná délka trvání ústní zkoušky je 45 - 60 minut. Termín ústní zkoušky je 1.6.2018. Bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2018
Entrepreneurship and Small Business Development

Ekonomika a management

Uchazeč o studium bakalářských studijních oborů v programu Ekonomika a management podává na každý z nich samostatnou přihlášku ke studiu se všemi náležitostmi (včetně uhrazení administrativních poplatků). Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více oborů z programu Ekonomika a management, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny obory. Termín přijímací zkoušky je 25.5.2018 a 26.5.2018. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ - viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Ekonomika a procesní management
Účetnictví a daně

Systémové inženýrství a informatika

Pro obor Manažerská informatika jsou stanovena kritéria pro přijetí prominutím přijímací zkoušky (NSZ nebo prospěch ve vybraných předmětech na střední škole) - viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz. Pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky - prospěch ve vybraných předmětech, musí na fakultu zaslat do 30.4.2018 doklad o klasifikaci potvrzený střední školou. Formulář dokladu je dostupný v e - přihlášce a na webových stránkách fakulty. Písemná přijímací zkouška na tento obor je samostatná a koná se v termínu 26.5.2018.
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Manažerská informatika

Ekonomika a management

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management, termín přijímací zkoušky je 22.6.2018 a 23.6.2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Mezinárodní ekonomika a obchod

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Jestliže uchazeč podá současně přihlásku na některý z oborů z programu Ekonomika a management, koná jednu společnou písemnou přijímací zkoušku, termín přijímací zkoušky je 22. 6. 2018 a 23. 6. 2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 20. 5. 2018
Mezinárodní ekonomika a obchod

Systémové inženýrství a informatika

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Písemná přijímací zkouška do tohoto oboru je samostatná a koná se v termínu 23.6.2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Informační management

Ekonomika a management

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management, termín přijímací zkoušky je 22.6.2018 a 23.6.2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Economics and Management

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 27. 4. 2018
Company Management and Economics

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 27. 4. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Economics and Management

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 27. 4. 2018
Company Management and Economics

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 27. 4. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty