Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 21. 8. 2020
Součástí přihlášky jsou následující přílohy (nutno doručit poštou nebo osobně do 21. srpna 2020 na adresu: Ing. Simona Reková, Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium FP VUT v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno): a) odborný životopis uchazeče, b) fotografie (u uchazečů z jiné vysoké školy než z VUT v Brně), c) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, d) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, e) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, f) odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém jazyce, g) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), h) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a přehled dosavadních odborných a vědeckých činností.
Řízení a ekonomika podniku

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 21. 8. 2020
Součástí přihlášky jsou následující přílohy (nutno doručit poštou nebo osobně do 21. srpna 2020 na adresu: Ing. Simona Reková, Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium FP VUT v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno): a) odborný životopis uchazeče, b) fotografie (u uchazečů z jiné vysoké školy než z VUT v Brně), c) kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP, d) v případě, že uchazeč získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona, v souladu se Směrnicí rektora č. 11/2019, e) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce, f) odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém jazyce, g) veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků apod.), h) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a přehled dosavadních odborných a vědeckých činností.
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty