Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Procesní management

Termín písemné přijímací zkoušky je 27. 8. 2018. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ (dosažení výsledného percentilu 75 a vyššího z testu obecných studijních předpokladů ve stanovených termínech) - viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2018

European Business and Finance

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč v písemné formě zaslat na fakultu do 16. 7. 2018 - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad dle § 48 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (nostrifikace - Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). Podrobně viz článek 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 19/2017 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2018/2019 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 400 EUR za každý semestru studia v ČR, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 2000 EUR za každý semestr studia v ČR. Podrobné informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 09.07.2018
European Business and Finance

Mezinárodní ekonomika a obchod

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Termín písemné přijímací zkoušky je 27. 8. 2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 31. 7. 2018
Mezinárodní ekonomika a obchod

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 19. 8. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 19. 8. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty