Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Ekonomika podniku

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 22. 5. 2020 a 23. 5. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Entrepreneurship and Small Business Development

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 15/2019 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR (39 000 Kč) za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí ve formátu pdf k elektronické přihlášce. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence. Předpokládaná délka trvání ústní části zkoušky je 90 - 180 minut. Termín zkoušky je 28. 5. 2020 nebo 29. 5. 2020 nebo 30. 5. 2020. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze elektronicky na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Entrepreneurship and Small Business Development

Manažerská informatika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 22. 5. 2020 a 23. 5. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio nebo na základě prospěchu ve vybraných předmětech na střední škole. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Manažerská informatika

Procesní management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 22. 5. 2020 a 23. 5. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Účetnictví a daně

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 22. 5. 2020 a 23. 5. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

International Business and Management

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeč nekoná přijímací zkoušku. O přijetí bude rozhodnuto na základě posouzení dokladů, které musí uchazeč v písemné formě zaslat na fakultu do 15. 5. 2020 - motivační dopis (v angličtině), úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném bakalářském nebo magisterském vysokoškolském studiu, úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky z anglického jazyka. Podrobně viz článek 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021. Studium je zpoplatněno - viz Rozhodnutí děkana č. 15/2019 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 950 EUR (50 700 Kč) za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 2 950 EUR za jeden akademický rok. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
International Business and Management

Mezinárodní ekonomika a obchod

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Mezinárodní ekonomika a obchod

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Strategický rozvoj podniku

Systémové inženýrství a informatika

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Informační management

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Účetnictví a finanční řízení podniku

Strategický rozvoj podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Strategický rozvoj podniku

Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Termín písemné přijímací zkoušky je 19. 6. 2020 a 20. 6. 2020. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Účetnictví a finanční řízení podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 4. 5. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 4. 5. 2020
Řízení a ekonomika podniku

Company Management and Economics

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 4. 5. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Company Management and Economics

Řízení a ekonomika podniku

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 4. 5. 2020
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty