Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019 Máte-li zájem o studium oborů:
  Aplikovaná informatika a řízení,
  Energetika, procesy a životní prostředí,
  Profesionální pilot,
  Stavba strojů a zařízení,
  Strojírenská technologie,
zvolte studijní obor Strojírenství, který je pro tyto obory společný a volba oboru probíhá až po 1. ročníku.
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenství
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019 Máte-li zájem o studium oborů:
  Aplikovaná informatika a řízení,
  Stavba strojů a zařízení,
  Strojírenská technologie,
zvolte studijní obor Strojírenství, který je pro tyto obory společný a volba oboru probíhá až po 1. ročníku.
Strojírenství

Celoživotní vzdělávání

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma  Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2019
Týká se pouze studentů FSI, kteří neúspěšně zakončili své studium a jejich zkoušky z absolvovaných předmětů nepřekročí dobu 5 let při podání opětovné přihlášky do studia.

Předměty, které chcete studovat v rámci CŽV si zaregistrujte elektronicky v individuálním plánu na STUDISU, současně pro zimní i letní semestr.

V termínu do 6.9.2019 proveďte elektronický zápis.

Jednomu kreditu odpovídá částka 700 Kč. Mezi FSI a účastníkem CŽV bude vyhotovena smlouva, kterou budete podepisovat dne 11.9.2019, podrobnosti o zápisu do CŽV obdržíte e-mailem.

Pokyn děkana č. 9/2019 - Pokyn děkana k CŽV

Základy strojního inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019
Materiálové inženýrství
Mechatronika

Matematické inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019
Matematické inženýrství

Výrobní technika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 16.08.2019
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.6/2019
Výrobní technika

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty