Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si obor

Neni autorizovany person

Strojírenství

přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.5/2017

Máte-li zájem o studium oboru Průmyslový design ve strojírenství zvolte studijní program Strojírenství a studijní obor Základy strojního inženýrství.

Máte-li zájem o studium oborů:
  Aplikovaná informatika a řízení,
  Energetika, procesy a životní prostředí,
  Profesionální pilot,
  Stavba strojů a zařízení,
  Strojírenská technologie,
zvolte studijní obor Strojírenství, který je pro tyto obory společný a volba oboru probíhá až po 1. ročníku.
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 20. 8. 2017
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenství
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete Vámi podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.5/2017 Máte-li zájem o studium oborů:
  Aplikovaná informatika a řízení,
  Stavba strojů a zařízení,
  Strojírenská technologie,
zvolte studijní obor Strojírenství, který je pro tyto obory společný a volba oboru probíhá až po 1. ročníku.
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 20. 8. 2017
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenství

Celoživotní vzdělávání

Týká se pouze studentů FSI, kteří neúspěšně zakončili své studium a jejich zkoušky z absolvovaných předmětů nepřekročí dobu 5 let při podání opětovné přihlášky do studia.

Předměty, které chcete studovat v rámci CŽV si zaregistrujte elektronicky v individuálním plánu na STUDISU, současně pro zimní i letní semestr.

V termínu do 12.9.2017 proveďte elektronický zápis.

Jednomu kreditu odpovídá částka 700 Kč. Mezi FSI a účastníkem CŽV bude vyhotovena smlouva, kterou budete podepisovat dne 13.9.2017, podrobnosti o zápisu do CŽV obdržíte poštou.

Pokyn děkana č. 5/2017 - Pokyn děkana k CŽV (věnujte pozornost zvláště bodům C, D)

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma  Délka 1 rok
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2017
Základy strojního inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete Vámi podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.5/2017

Máte-li zájem o studium oboru Průmyslový design ve strojírenství zvolte studijní program Strojírenství a studijní obor Základy strojního inženýrství.
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 20. 8. 2017
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství
Materiálové inženýrství

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty