Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si obor

Aplikované vědy v inženýrství

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 2999 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2018
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství

Strojírenství

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 2999 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2018
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Obor Výrobní technika je obor s dvojím diplomem (Double diploma) obsahuje výuku v německém a českém jazyce.

Obor Strojírenství je společný pro 1. ročník. Ve 2. ročníku se pokračuje v jednotlivých oborech Aplikovaná informatika a řízení, Stavba strojů a zařízení, Energetika, procesy a životní prostředí, Profesionální pilot a Strojírenská technologie.

Obor Základy strojního inženýrství je obecněji zaměřen a určen pro zájemce o pokračování v navazujícím magisterském studiu v některém z 18 oborů.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 8/2017 a Příloha Směrnici děkana č. 8/2017. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenství
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Název Strojírenství je použit pro společné označení oborů Aplikovaná informatika a řízení, Stavba strojů a zařízení a Strojírenská technologie, neboť studium těchto oborů začíná společným prvním ročníkem.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 8/2017 a Příloha Směrnici děkana č. 8/2017. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenství

Aplikované vědy v inženýrství

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 2999 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2018
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství
Přesná mechanika a optika

Industrial Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Obor je určen pro (budoucí) absolventy bakalářského studijního oboru Strojní inženýrství na VUT FSI, kteří absolvovali třetí ročník bakalářského studia na pobočce univerzity Arts et Métiers, ParisTech v Cluny. Studijní program s dvojím diplomem (Double diploma) obsahuje výuku v anglickém a francouzském jazyce, viz obsah programu.
- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 9/2017, Příloze Směrnice děkana č. 9/2017 a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2018
Industrial Engineering

Strojní inženýrství

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 2999 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2018
Aplikovaná informatika a řízení
Procesní inženýrství
Stavba letadel

Strojní inženýrství

- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2018 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o zkouškách dosud vykonaných v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 9/2017, Příloze Směrnice děkana č. 9/2017 a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Automobilní a dopravní inženýrství
Automobilní a dopravní inženýrství (pro absolventy B-SSZ)
Energetické inženýrství
Energetické inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Fluidní inženýrství
Fluidní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Konstrukční inženýrství
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Letecký provoz (pro absolventy B-PRP)
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Slévárenská technologie
Slévárenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Technika prostředí
Technika prostředí (pro absolventy B-EPP)
Výroba automobilových světel a technických svítidel
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Strojní inženýrství

- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2018 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o zkouškách dosud vykonaných v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 9/2017, Příloze Směrnice děkana č. 9/2017 a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Aplikace přírodních věd

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 18. 4. 2018
Aplikovaná matematika

Aplikace přírodních věd

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 18. 4. 2018
Pro tento studijní program nejsou aktuálně vypsané obory k přihlášení.

Fyzikální a materiálové inženýrství

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Strojírenská technologie

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Strojírenská technologie

Aplikace přírodních věd

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Strojírenská technologie

Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2017

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 18. 4. 2018
Strojírenská technologie

Aplikované vědy v inženýrství

Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Máte-li zájem o studium oboru Průmyslový design ve strojírenství zvolte studijní program Strojírenství a studijní obor Základy strojního inženýrství.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 8/2017 a Příloha Směrnici děkana č. 8/2017. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství
Materiálové inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2018 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o zkouškách dosud vykonaných v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 9/2017, Příloze Směrnice děkana č. 9/2017 a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Inženýrská mechanika a biomechanika
Matematické inženýrství
Materiálové inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství
Přesná mechanika a optika

Výrobní systémy

- Obor je určený pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI. Výuka ve studijním programu s dvojím diplomem (Double diploma) je vedena v německém jazyce viz obsah programu.

U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2018 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o zkouškách dosud vykonaných v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 9/2017, Příloze Směrnice děkana č. 9/2017 a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty