Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Obor Strojírenství je společný pro 1. ročník. Ve 2. ročníku se pokračuje v jednotlivých oborech Aplikovaná informatika a řízení, Stavba strojů a zařízení, Energetika, procesy a životní prostředí, Profesionální pilot a Strojírenská technologie.

Obor Základy strojního inženýrství je obecněji zaměřen a určen pro zájemce o pokračování v navazujícím magisterském studiu v některém z 18 oborů.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Název Strojírenství je použit pro společné označení oborů Aplikovaná informatika a řízení, Stavba strojů a zařízení a Strojírenská technologie, neboť studium těchto oborů začíná společným prvním ročníkem.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".

Aplikované vědy v inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Matematické inženýrství
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Inženýrská mechanika a biomechanika

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2020
studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 6/2019, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 6. 4. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Automobilní a dopravní inženýrství
Automobilní a dopravní inženýrství (pro absolventy B-SSZ)
Energetické inženýrství
Energetické inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Fluidní inženýrství
Fluidní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Konstrukční inženýrství
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Letecký provoz (pro absolventy B-PRP)
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Slévárenská technologie
Slévárenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Technika prostředí
Technika prostředí (pro absolventy B-EPP)
Výroba automobilových světel a technických svítidel
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 6/2019, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 6. 4. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Aplikované vědy v inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Materiálové inženýrství

Průmyslový design ve strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Podrobnosti o talentové zkoužce najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Průmyslový design ve strojírenství

Aplikované vědy v inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2020
studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 6/2019, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 6. 4. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Inženýrská mechanika a biomechanika
Matematické inženýrství
Materiálové inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství
Přesná mechanika a optika

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Výrobní systémy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 6/2019, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 6. 4. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".

Matematické inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Matematické inženýrství

Výrobní technika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
Požaduje se dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se maturitním vysvědčením nebo ekvivalentním dokumentem).

K přijímací zkoušce přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Podrobnosti najdete ve Směrnici děkana č. 5/2019. Informace ohledně prominutí přijímací zkoušky naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 31. 3. 2020
studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Směrnici děkana k přijímacímu řízení 6/2019, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 6. 4. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty