Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Základy strojního inženýrství

Strojírenství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 26. 6. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 26.06.2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Rozhodnutí děkana k přijímacímu řízení 4/2020, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 03.07.2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Automobilní a dopravní inženýrství
Automobilní a dopravní inženýrství (pro absolventy B-SSZ)
Energetické inženýrství
Energetické inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Fluidní inženýrství
Fluidní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Konstrukční inženýrství
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Letecký provoz (pro absolventy B-PRP)
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství (pro absolventy B-EPP)
Slévárenská technologie
Slévárenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Technika prostředí
Technika prostředí (pro absolventy B-EPP)
Výroba automobilových světel a technických svítidel
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 26. 6. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 26.06.2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Rozhodnutí děkana k přijímacímu řízení 4/2020, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 03.07.2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika a řízení (pro absolventy B-AIŘ)
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie (pro absolventy B-STG)
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenská technologie a průmyslový management (pro absolventy B-STG)
Výrobní stroje, systémy a roboty
Výrobní stroje, systémy a roboty (pro absolventy B-SSZ)

Aplikace přírodních věd

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31.05.2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)

Strojírenská technologie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Strojírenská technologie

Aplikace přírodních věd

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Strojírenská technologie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31.05.2020
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 1/2020

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2020/2021.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Strojírenská technologie

Aplikované vědy v inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020
Materiálové inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 26. 6. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 26. 6. 2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Rozhodnutí děkana k přijímacímu řízení 4/2020, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 03. 07. 2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Inženýrská mechanika a biomechanika
Matematické inženýrství
Materiálové inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství
Přesná mechanika a optika

Výrobní systémy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 26. 6. 2020
- Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 26.06.2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Rozhodnutí děkana k přijímacímu řízení 4/2020, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 03.07.2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".

Matematické inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020
Matematické inženýrství

Výrobní technika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 14. 8. 2020
Požaduje se úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (s maturitou).

K přijímacímu řízení zašlete žádost o prominutí přijímací zkoušky a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč musí splňovat podmínku přijetí bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti najdete v Rozhodnutí děkana č.3/2020

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 26. 6. 2020
Obory jsou určeny pro (budoucí) absolventy bakalářského studia na VUT FSI.

- U uchazečů, kteří se hlásí z jiné VŠ, než VUT FSI se požaduje absolvování bakalářského studia v technické oblasti výjimečně v jiných oblastech.
Tito uchazeči odešlou na studijní oddělení nejpozději do 26.06.2020 studijní plán oboru bakalářského studia, doklad o dosud vykonaných zkouškách v tomto studiu a o dosaženém studijním průměru (vše potvrzeno studijním oddělením vaší fakulty), anotace předmětů a motivační dopis.

- Podrobnosti k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve: Rozhodnutí děkana k přijímacímu řízení 4/2020, a Tabulce návazností.

- Na studijní oddělení dodejte do 03.07.2020 podepsaný tiskový protokol elektronické přihlášky, který naleznete po přihlášení do již podané e-přihlášky a to v odkazu "Tisk a formuláře".
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty