Fakulta strojního
inženýrství

Vyberte si program

Aplikované vědy v inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství

Strojírenství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Základy strojního inženýrství

Aplikované vědy v inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Inženýrská mechanika a biomechanika
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Přesná mechanika a optika
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .
Matematické inženýrství

Aplikace přírodních věd

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Aplikovaná matematika

Aplikace přírodních věd

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Inženýrská mechanika

Aplikované vědy v inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Pro tento studijní program nejsou aktuálně vypsané obory k přihlášení.

Fyzikální a materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR.
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Strojírenská technologie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Strojírenská technologie

Aplikace přírodních věd

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Aplikovaná matematika

Aplikované vědy v inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Inženýrská mechanika

Fyzikální a materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Fyzikální a materiálové inženýrství (Fyzikální inženýrství)
Fyzikální a materiálové inženýrství (Materiálové inženýrství)

Stroje a zařízení

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Konstrukční a procesní inženýrství (Automobilní a dopravní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Energetické inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Fluidní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Konstrukční inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Procesní inženýrství)
Konstrukční a procesní inženýrství (Řízení strojů a procesů)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stavba letadel a provoz letadel)
Konstrukční a procesní inženýrství (Stroje a zařízení)
Konstrukční a procesní inženýrství (Technika prostředí)

Strojírenská technologie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2019
Podmínky pro přijetí stanovuje Směrnice děkana k přijímacímu řízení č. 10/2018

pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020.
   Součástí e-přihlášky je stručný životopis a motivační dopis.
Strojírenská technologie

Strojní inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

This programme is studied in English language. Study fee per one academic year is 3000 EUR. Detailed information on admission process please find here - Rules for International Student Applications for Degree Studies .

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty