Fakulta
stavební

Vyberte si obor

Neni autorizovany person

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

When you have completed the electronic application form, you need to print it, and sign it. If you currently study at the secondary school, have your indicated study records confirmed by an official of your secondary school. The candidates who have already completed their secondary school need to enclose authenticated copies of their school reports as specified in the directive for admission procedure. You need to submit the signed and confirmed print of your electronic application to the faculty in person, or by mail by the given date.
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 15.07.2017
General studies

Geodézie a kartografie

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Městské inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
všeobecný

Geodézie a kartografie

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Stavební inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
všeobecný

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 2. kolo do 15.07.2017
Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)

Geodézie a kartografie

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Geodézie a kartografie (N)

Městské inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte s požadovanými přílohami do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně na podatelnu, nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Management stavebnictví (N)
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Konstrukce a dopravní stavby
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Stavebně materiálové inženýrství
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte do 31. 7. 2017 na Fakultu stavební VUT v Brně (osobně v úředních hodinách, na podatelnu fakulty nebo zašlete poštou)!
Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15.07.2017
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

The candidates must apply for a particular announced topic of doctoral studies which has been approved by the Scientific Board of FCE BUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2017
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2017
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

The candidates must apply for a particular announced topic of doctoral studies which has been approved by the Scientific Board of FCE BUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2017
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2017
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty