Fakulta
stavební

Vyberte si program

Architektura pozemních staveb

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15. 12. 2019
Bližší informace najdete ve směrnici pro přijímací řízení na webových stránkách FAST VUT v Brně.
Architektura pozemních staveb

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo od 10. 12. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

After filling in the electronic application form, please print and sign it. Ask a representative of your secondary school to confirm your grade point averages (if you are still attending secondary school). Candidates who completed their secondary education in earlier years may be able to provide confirmation of their grade point averages by enclosing certified copies of their annual school reports (see our Acceptance Guidelines). Please deliver/ the signed and confirmed electronic application form to the faculty (in person or by mail) by the required date!
Civil Engineering

Environmentálně vyspělé budovy

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!
Všeobecný

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Stavební inženýrství

Architektura a rozvoj sídel

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Architektura a rozvoj sídel (Architektura)
Architektura a rozvoj sídel (Management architektury)
Architektura a rozvoj sídel (Prostorové plánování)

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 1. kolo od 10. 12. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Civil Engineering

Environmentálně vyspělé budovy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Městské inženýrství

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – management stavebnictví

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Stavební inženýrství – realizace staveb

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – realizace staveb

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo od 10. 12. 2019
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Civil Engineering

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 9. 12. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 9. 12. 2019
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Civil Engineering

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 9. 12. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 9. 12. 2019
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty