Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

After filling in the electronic application form, please print and sign it. Ask a representative of your secondary school to confirm your grade point averages (if you are still attending secondary school). Candidates who completed their secondary education in earlier years may be able to provide confirmation of their grade point averages by enclosing certified copies of their annual school reports (see our Acceptance Guidelines). Please deliver/ the signed and confirmed electronic application form to the faculty (in person or by mail) by the required date!

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!

Architektura a rozvoj sídel

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Architektura a rozvoj sídel (Architektura)

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Building Constructions (Building Constructions Design)

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
Stavebně materiálové inženýrství
Vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty