Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2018

Geodézie a kartografie

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Městské inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

lektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018

Geodézie a kartografie

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Stavební inženýrství

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2018
Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis)

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Geodézie a kartografie (N)

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Management stavebnictví (N)
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Konstrukce a dopravní stavby
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Stavebně materiálové inženýrství
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2018
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2018
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2018
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2018
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2018
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty