Fakulta
stavební

Vyberte si program

Architektura pozemních staveb

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15.12.2018
Bližší informace najdete ve směrnici pro přijímací řízení na webových stránkách FAST VUT v Brně.
Architektura pozemních staveb

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Geodézie, kartografie a geoinformatika

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!

Architektura a rozvoj sídel

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Architektura a rozvoj sídel (Architektura)

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Geodézie a kartografie (N)

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví (N)
Pozemní stavby (Konstrukce a statika staveb)
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)
Pozemní stavby (Technická zařízení budov)
Stavebně materiálové inženýrství
Vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Pozemní stavby (Navrhování pozemních staveb)

Stavební inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 10.12.2018
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Pozemní stavby
Vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 10.12.2018
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Pozemní stavby
Vodní hospodářství a vodní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty