Fakulta
stavební

Vyberte si obor

Architektura pozemních staveb

Bližší informace najdete ve směrnici pro přijímací řízení na webových stránkách FAST VUT v Brně.
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15. 12. 2017
Architektura pozemních staveb

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

The candidates must apply for a particular announced topic of doctoral studies which has been approved by the Scientific Board of FCE BUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 11. 12. 2017
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 11. 12. 2017
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Civil Engineering

Program je vyučován v anglickém jazyce.

The candidates must apply for a particular announced topic of doctoral studies which has been approved by the Scientific Board of FCE BUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 11. 12. 2017
Building Constructions
Civil Engineering Management
Physical and Building Materials Engineering
Structures and Traffic Construction
Water Management and Water Structures

Stavební inženýrství

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 11. 12. 2017
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Vodní hospodářství a vodní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty