Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

According to Czech laws, all applicants must present the recognition of the secondary school diploma. It is a checked (authorized by official authority) copy of the finished secondary school diploma translated into Czech language by official translator. Then there must be presented list of all passed subjects from all school years (semesters) called subject plan. This plan must contain all subjects and numbers of lessons assigned to each subject. It has to be checked (authorized by official authority) and translated too. All mentioned documents must get the stamp called apostilla that can be given by ministry of foreign affairs of the country where the diploma was issued and must be translated into Czech language by officially translator.

The study program is charged (3 000,- EUR/year).

For further details contact please Ing. Alena Studýnková (studynkova.a@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Architektura a rozvoj sídel

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte a podepište.

Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky spolu s písemným oznámením a portfoliem 3 ateliérových prací z předchozího studia ateliérů architektonické tvorby doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky a písemného oznámení skenem ve formátu pdf spolu s portfoliem (dle pokynů ve směrnici děkana č. 14/2020) na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici pro přijímací řízení a na webu FAST.
Prostorové plánování

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants for admission to Master's degree programs must have properly completed studies in any type of degree program in civil engineering programs.

The study program is charged (3 500,- EUR/year).

For further details contact please Ing. Alena Studýnková (studynkova.a@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Městské inženýrství

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – management stavebnictví

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Stavební inženýrství – realizace staveb

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – realizace staveb

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2021
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty