Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

After filling in the electronic application form, please print and sign it. Ask a representative of your secondary school to confirm your grade point averages (if you are still attending secondary school). Candidates who completed their secondary education in earlier years may be able to provide confirmation of their grade point averages by enclosing certified copies of their annual school reports (see our Acceptance Guidelines). Please deliver the signed and confirmed electronic application form to the faculty (in person or by mail) by the required date!

NOTICE:

Given the current health situation, we recommend sending a signed copy of the electronic application by scanning to klimova.j@fce.vutbr.cz. Nor is the signature of the school representative required. All you need to do is attach a scan of the school reports from the 1st to 3rd year of study.

For more information on the admission procedure and for demonstrating study averages, visit the faculty website.

Environmentálně vyspělé budovy

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutý podpis představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutý podpis představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutý podpis představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutý podpis představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy (pakliže ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně, nebo zašlete poštou)!
Stavební inženýrství

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Environmentálně vyspělé budovy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Městské inženýrství

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – management stavebnictví

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Stavební inženýrství – realizace staveb

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – realizace staveb

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2020
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Geodesy and Cartography

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Geodesy and Cartography

Geodézie a kartografie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2020
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Geodézie a kartografie

Geodesy and Cartography

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 5. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Geodesy and Cartography

Geodézie a kartografie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 5. 2020
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno Vědeckou radou FAST VUT.
Geodézie a kartografie

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty