Fakulta
stavební

Vyberte si program

Civil Engineering

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants for admission to bachelor's degree programmes must have fully completed secondary education.

The fee for the study programme is 3 000,- EUR/year.

For further details please contact Ing. Lenka Auermüllerová (auermullerova.l@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a v zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22 uchazečům do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Civil Engineering, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a v zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22 uchazečům do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Civil Engineering, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a v zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22 uchazečům do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Civil Engineering, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Městské inženýrství

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a v zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22 uchazečům do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Civil Engineering, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Typ bakalářský Forma kombinovaná Titul Bc. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021
Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a nechte potvrdit uvedené studijní průměry představitelem střední školy pokud ještě studujete). Uchazeči, kteří ukončili středoškolské studium v dřívějších letech, mohou studijní průměry dokladovat ověřenými kopiemi výročních vysvědčení (viz směrnice pro přijímací řízení). Podepsaný a potvrzený výtisk elektronické přihlášky doručte do uvedeného data fakultě (podejte osobně na podatelně fakulty nebo studijním oddělení, nebo zašlete poštou)!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem na e-mailovou adresu klimova.j@fce.vutbr.cz. Rovněž není nutný podpis a razítko představitele školy. Stačí přiložit sken vysvědčení z 1. až 3. ročníku. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a v zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22 uchazečům do bakalářských studijních programů Stavební inženýrství, Civil Engineering, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie.

Bližší informace k přijímacímu řízení a k doložení studijních průměrů naleznete na webu FAST.

Stavební inženýrství

Civil Engineering

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk angličtina 2. kolo do 15. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Applicants for admission to master's degree programmes must have fully completed a civil engineering degree programme (any type is acceptable).

The fee for the study programme is 3 500,- EUR/year.

For further details please contact Ing. Lenka Auermüllerová (auermullerova.l@fce.vutbr.cz).

Environmentálně vyspělé budovy

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Environmentálně vyspělé budovy

Geodézie a kartografie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Geodézie a kartografie

Městské inženýrství

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Městské inženýrství

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – management stavebnictví

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Stavební inženýrství – realizace staveb

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – realizace staveb

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 1.5 roku
Jazyk čeština 2. kolo do 15. 7. 2021

Elektronickou přihlášku po vyplnění vytiskněte, podepište a doručte na Studijní oddělení FAST.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k současné zdravotní situaci doporučujeme zaslat podepsaný výtisk elektronické přihlášky skenem ve formátu pdf na emailovou adresu gottwaldova.i@fce.vutbr.cz. Vzhledem ke stávající zdravotní situaci v České republice a zahraničí, děkan Fakulty stavební VUT rozhodl uchazečům do všech akreditovaných navazujících magisterských studijních programů prominout přijímací zkoušku do akademického roku 2021/22.
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Building Construction

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.

Civil Engineering Management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Civil Engineering Management

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Geodesy and Cartography

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Geodesy and Cartography

Geodézie a kartografie

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Geodézie a kartografie

Konstrukce a dopravní stavby

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Konstrukce a dopravní stavby

Management stavebnictví

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Management stavebnictví

Physical and Buillding Materials Engineering

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Physical and Buillding Materials Engineering

Pozemní stavby

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.

Structural and Transport Engineering

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Structural and Transport Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Vodní hospodářství a vodní stavby

Water Management and Water Structures

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Water Management and Water Structures

Building Construction

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.

Civil Engineering Management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Civil Engineering Management

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Geodesy and Cartography

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Geodesy and Cartography

Geodézie a kartografie

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Geodézie a kartografie

Konstrukce a dopravní stavby

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Konstrukce a dopravní stavby

Management stavebnictví

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Management stavebnictví

Physical and Building Materials Engineering

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Pro tento studijní program nejsou aktuálně vypsané obory k přihlášení.

Pozemní stavby

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.

Structural and Transport Engineering

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Structural and Transport Engineering

Vodní hospodářství a vodní stavby

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 7. 2021
Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Vodní hospodářství a vodní stavby

Water Management and Water Structures

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 7. 2021

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Uchazeči se hlásí ke konkrétnímu vypsanému tématu doktorského studia, které bylo schváleno příslušnou OR.
Water Management and Water Structures

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty