Fakulta
architektury

Vyberte si program

Architecture and urbanism

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 15. 3. 2020

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Architektura a urbanismus

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15. 3. 2020
Architektura (bez zaměření)

Architektura a urbanismus - N

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
„Součástí elektronické přihlášky je také odborná esej, odevzdaná formou elektronické přílohy, psaná v českém jazyce, v rozsahu 2 normostran A4, na téma předpokládané disertace. Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690.“

Architektura a urbanismus - N

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2020
„Součástí elektronické přihlášky je také odborná esej, odevzdaná formou elektronické přílohy, psaná v českém jazyce, v rozsahu 2 normostran A4, na téma předpokládané disertace. Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690.“

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty