Fakulta
architektury

Vyberte si obor

Architektura a urbanismus

Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. arch. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 15. 3. 2018
Architektura (bez zaměření)

Architektura a urbanismus

Součástí přihlášky je také odborná esej (psaná v českém jazyce) v rozsahu 1 – 2 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení, odevzdaná v tištěné podobě na Studijní oddělení FA v termínu pro podávání přihlášek). Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018

Architektura a urbanismus

Součástí přihlášky je také odborná esej (psaná v českém jazyce) v rozsahu 1 – 2 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení, odevzdaná v tištěné podobě na Studijní oddělení FA v termínu pro podávání přihlášek). Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovněž podrobný seznam tuzemské a světové literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle aktuální normy ČSN ISO 690.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2018

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty