prof. RNDr.

Petr Dub

CSc.

FME, IPE DSSPS – Professor

+420 54114 2708
dub@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Petr Dub, CSc.

Projects

 • 2017

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Studium fázové odezvy plasmonických nanoantén pomocí kvantitativního fázového zobrazování, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Modifikované Schottkyho solární články s grafenovou vrstvou , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Nanotechnologie pro plazmoniku a spintroniku , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Nano- a mikrostruktury pro plazmoniku a spintroniku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2001

  Nové pojetí výuky deterministického chaosu na VUT v Brně , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail