Project detail

Nanotechnologie pro plazmoniku a spintroniku

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Výzkum technologických a analytických metod v oblasti nanostruktur s potenciálním uplatněním pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Budou zkoumány zejména 2D - 0D nanostruktury připravené litografickými top-down a samouspořádávajícími bottom-up metodami, stejně jako jejich unikátními kombinacemi - hybridní metody pro selektivní růst kovových nanostruktur. Výzkum bude zaměřen na určení funkčních vlastností nanostruktur. Budou rovněž vytipovány možnosti potenciálních aplikací těchto nanostruktur.

Mark

FSI-S-11-24

Default language

Czech

People responsible

Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2014-12-31)
Babocký Jiří, Ing.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Břínek Lukáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Dub Petr, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Duda Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Dvořák Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Édes Zoltán, Ing.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Kalousek Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Kameš Jaroslav, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Kvapil Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Ligmajer Filip, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Lišková Zuzana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Matlocha Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Neuman Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Nováček Zdeněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Pavera Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Procházka Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Rudolf Miroslav, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Rudolfová Zdena, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)
Seregin Alexander
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Spousta Jiří, prof. RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Šamořil Tomáš, Ing. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Šustr Libor, Ing.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)
Zlámal Jakub, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2014-12-31)

Units

Institute of Physical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

UHLÍŘ, V.; PIZZINI, S.; ROUGEMAILLE, N.; CROS, V.; JIMÉNEZ, E.; RANNO, L.; FRUCHART, O.; URBÁNEK, M.; GAUDIN, G.; CAMARERO, J.; TIEG, C.; SIROTTI, F.; WAGNER, E.; VOGEL, J. Direct observation of Oersted-field-induced magnetization dynamics in magnetic nanostripes. PHYSICAL REVIEW B, 2011, vol. 83, no. 2, p. 020406-1 (020406-4 p.)ISSN: 1098-0121.
Detail

ZLÁMAL, J.; LENCOVÁ, B. Development of the program EOD for design in electron and ion microscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2011, vol. 645, no. 1, p. 278-282. ISSN: 0168-9002.
Detail

BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, roč. 63, č. 4, s. 234-236. ISSN: 0009-0700.
Detail

BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 6, s. 169-171. ISSN: 0447-6441.
Detail

VAŠKOVICOVÁ, N.; DRUCKMÜLLEROVÁ, Z.; JANISCH, R.; ŠKORPÍKOVÁ, J.; MORNSTEIN, V. Effects of therapeutic ultrasound on the nuclear envelope and nuclear pore complexes. Journal of Applied Biomedecine, 2013, vol. 11, no. 1, p. 235-242. ISSN: 1214-0287.
Detail

NEDĚLA, V.; KONVALINA, I.; LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. Comparison of calculated, simulated and measured signal amplification in a variable pressure SEM. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2011, vol. 645, no. 1, p. 79-83. ISSN: 0168-9002.
Detail

ZAMAN, S.; DVOŘÁK, P.; RITTER, R.; BUCHSBAUM, A.; STICKLER, D.; OEPEN, H.; SCHMID, M.; VARGA, P. In-situ magnetic nano-patterning of Fe films grown on Cu(100). Journal of Aplied Physics, 2011, vol. 110, no. 2, p. 024309-1 (024309-6 p.)ISSN: 0021-8979.
Detail

KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T. Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas. OPTICS EXPRESS, 2012, vol. 20, no. 16, p. 17916-17927. ISSN: 1094-4087.
Detail

SPOUSTA, J.; PRŮŠA, S.; TROJÁNEK, A.; DUB, P. Kvalitní učebnice fyziky - důležitá opora výuky. Československý časopis pro fyziku, 2012, roč. 62, č. 5-6, s. 421-425. ISSN: 0009-0700.
Detail

NOVOTNÝ, Z.; MULAKALURI, N.; ÉDES, Z.; SCHMID, M.; PENTCHEVA, R.; DIEBOLD, U.; PARKINSON, G. Probing the surface phase diagram of Fe3O4(001) towards the Fe-rich limit: Evidence for progressive reduction of the surface. PHYSICAL REVIEW B, 2013, vol. 87, no. 19, p. 195410-1 (195410-8 p.)ISSN: 1098-0121.
Detail

DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. NANO LETTERS, 2013, vol. 13, no. 6, p. 2558-2563. ISSN: 1530-6984.
Detail

VOBORNÝ, S.; HORKÝ, M.; ŠIKOLA, T.: Colutron; Iontový zdroj typu Colutron. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-08/. (funkční vzorek)
Detail

BARTOŠÍK, M.; FLAJŠMAN, L.: Vlhkokomora; Zařízení pro regulaci relativní vlhkosti pro AFM. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-07/. (funkční vzorek)
Detail

PÁLENÍČEK, M.; WERTHEIMER, P.; ŠULC, D.: SWA-OISF; Zařízení na analýzu křemíkových desek. On Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm. (funkční vzorek)
Detail

PAVERA, M.; URBÁNEK, M.: Depozice Kaufmann; Automatizace a řízení depozičního procesu metodou IBAD/IBS. A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2013-05/. (funkční vzorek)
Detail