Project detail

Studium fázové odezvy plasmonických nanoantén pomocí kvantitativního fázového zobrazování

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Studium plazmonických nanoantén (PN) pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM) je inovativním přístupem umožňujícím získat nové poznatky a ověřit teorii v experimentu. V projektu budou zkoumány možnosti výroby PN, které budou optimalizovány tak, aby bylo docíleno vyšší přesnosti a daných optických vlastností. Pro zobrazení PN bude využit CCHM, který bude modifikovaný pro osvětlení laditelným laserem. Výzkum bude dále zaměřen na aplikace metody pro detekci biochemických procesů, které jsou významnou součástí vývoje biosenzorů.

Mark

FSI/STI-J-15-2897

Default language

Czech

People responsible

Babocký Jiří, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Dub Petr, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Křížová Aneta, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Petráček Jiří, prof. RNDr., Dr.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Physical Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Central European Institute of Technology BUT
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

BABOCKÝ, J.; BOK, J.; ŠIKOLA, T.; FIALA, J. Tvorba plazmonických nanostruktur na elektricky nevodivých substrátech pomocí elektronové litografie. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 157-159. ISSN: 0447-6441.
Detail

DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS, 2017, vol. 25, no. 14, p. 16560-16573. ISSN: 1094-4087.
Detail

BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, vol. 4, no. 6, p. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
Detail