Project detail

Příprava a výzkum vlastností nano- a mikrostruktur

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

On the project

Výzkum nanostruktur pro oblast nanoelektroniky a nanofotoniky. Pozornost bude věnována 2D – 0D nanostrukturám připraveným litografickými i samouspořádávajícími metodami, stejně jako jejich kombinacemi - hybridními metodami umožňujícími selektivní růst kovových nanostruktur. Výzkum bude zaměřen na určení funkčních vlastnosti nanostruktur a jejich vztahu ke geometrickým vlastnostem a metodám přípravy nanostruktur. Budou zkoumány zejména struktury vhodné pro oblast plazmoniky a spintroniky.

Mark

FSI-S-14-2469

Default language

Czech

People responsible

Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- principal person responsible (2014-01-01 - 2016-12-31)
Babocký Jiří, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Břínek Lukáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Dhankhar Meena
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Dittrichová Libuše, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Dub Petr, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Duda Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Dvořák Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Édes Zoltán, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Ermakov Kirill
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Hrtoň Martin, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Hulva Jan, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Kalousek Radek, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Konečný Martin, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Kvapil Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Ligmajer Filip, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Lišková Zuzana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Páleníček Michal, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Pavera Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Procházka Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Průša Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Rudolfová Zdena, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Sadílek Jakub, Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Spousta Jiří, prof. RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Staňo Michal, Dr. Ing.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Šamořil Tomáš, Ing. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Šulc Dalibor, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Wertheimer Pavel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)
Zlámal Jakub, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2014-01-01 - 2016-12-31)

Units

Dept. of Solid State Physics and Surfaces
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, vol. 25, no. 18, p. 185601-1 (185601-8 p.)ISSN: 0957-4484.
Detail

Günther, S.; Spezzani, C.; Ciprian, R.; Grazioli, C.; Ressel, B.; Coreno, M.; Poletto, L.; Miotti, P.; Sacchi, M.; Panaccione, G.; Uhlíř, V.; Fullerton, E.; De Ninno, G.; Back, C. Testing spin-flip scattering as a possible mechanism of ultrafast demagnetization in ordered magnetic alloys. PHYSICAL REVIEW B, 2014, vol. 90, no. 18, p. 180407-1 (180407-5 p.)ISSN: 1098-0121.
Detail

LIGMAJER, F.; DRUCKMÜLLEROVÁ, Z.; MĚCH, R.; KOLÍBAL, M.; ŠIKOLA, T. Tvorba uspořádaných souborů kovových nanočástic na polovodičových substrátech a jejich charakterizace pomocí spektroskopické elipsometrie. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 178-180. ISSN: 0447-6441.
Detail

ŠAMOŘIL, T.; METELKA, O.; ŠIKOLA, T. Příprava mikro a nanostruktur pomocí selektivního mokrého leptání křemíku. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 192-195. ISSN: 0447-6441.
Detail

GLAJC, P.; ZLÁMAL, J.; MACH, J.; KOLÍBAL, M.; ŠIKOLA, T. Návrh iontového zdroje se sedlovým polem a žhavenou katodou. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7, s. 181-183. ISSN: 0447-6441.
Detail

MACH, J.; PROCHÁZKA, P.; BARTOŠÍK, M.; NEZVAL, D.; PIASTEK, J.; HULVA, J.; ŠVARC, V.; KONEČNÝ, M.; KORMOŠ, L.; ŠIKOLA, T. Electronic transport properties of graphene doped by gallium. NANOTECHNOLOGY, 2017, vol. 28, no. 41, p. 1-10. ISSN: 0957-4484.
Detail

SINGER, A.; PATEL, S.; UHLÍŘ, V.; KUKREJA, R.; ULVESTAD, A.; DUFRESNE, E.; SANDY, A.; FULLERTON, E.; SHPYRKO, O. Phase coexistence and pinning of charge density waves by interfaces in chromium. PHYSICAL REVIEW B, 2016, vol. 94, no. 17, p. 174110-1 (174110-5 p.)ISSN: 1098-0121.
Detail

DEKA, J.; MĚCH, R.; IANESELLI, L.; AMENITSCH, H.; CACHO-NERIN, F.; PARISSE, P.; CASALIS, L. Surface Passivation Improves the Synthesis of Highly Stable and Specific DNA-Functionalized Gold Nanoparticles with Variable DNA Density. ACS applied materials & interfaces, 2015, vol. 7, no. 12, p. 7033-7040. ISSN: 1944-8252.
Detail

HORÁK, M.; STÖGER-POLLACH, M. The Čerenkov limit of Si, GaAs and GaP in electron energy loss spectrometry. Ultramicroscopy, 2015, vol. 157, no. 1, p. 73-78. ISSN: 0304-3991.
Detail

HRABOVSKÝ, M. Electron beam lithography of graphene Hall-bar for micro-contacting. Ceitec PHD Retreat. 1. Brno: MUNI PRESS, 2015. p. 95-95. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

BARTOŠ, M.; HRABOVSKÝ, M. Humidity sensing properties of graphene and graphene oxid. San Francisco: 2015. p. 238-238.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R. Preparation of conductive microcontacts. Ceitec PHD Retreat. 1. Brno: MUNI PRESS, 2015. p. 125-125. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

VAŇATKA, M.; ROJAS-SÁNCHEZ, J.; VOGEL, J.; BONFIM, M.; BELMEGUENAI, M.; ROUSSIGNÉ, Y.; STACHKEVITCH, A.; THIAVILLE, A.; PIZZINI, S. Velocity asymmetry of Dzyaloshinskii domain walls in the creep and flow regimes. Journal of Physics: Condensed Matter, 2015, vol. 27, no. 32, p. 326002-1 (326002-8 p.)ISSN: 0953-8984.
Detail

HÁJKOVÁ, Z.; FEJFAR, A.; LEDINSKÝ, M.; PÍČ, V.; KŘÍŽEK, F.; ŠULC, D.; NOVÁČEK, Z.; WERTHEIMER, P. Přivítejte ve výuce mikroskopy se skenující sondou. Chemické listy, 2016, roč. 110, č. 1, s. 153-159. ISSN: 1213-7103.
Detail

BABOCKÝ, J.; BOK, J.; ŠIKOLA, T.; FIALA, J. Tvorba plazmonických nanostruktur na elektricky nevodivých substrátech pomocí elektronové litografie. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 157-159. ISSN: 0447-6441.
Detail

MANGIN, S.; GOTTWALD, M.; LAMBERT, C.; STEIL, D.; UHLÍŘ, V.; PANG, L.; HEHN, M.; ALEBRAND, S.; CINCHETTI, M.; MALINOWSKI, G.; FAINMAN, Y.; AESCHLIMANN, M.; FULLERTON, E. Engineered materials for all-optical helicity-dependent magnetic switching. NATURE MATERIALS, 2014, vol. 13, no. 3, p. 287-293. ISSN: 1476-1122.
Detail

SINGER, A.; MARSH, M.; DIETZE, S.; UHLÍŘ, V.; LI, Y.; WALKO, D.; DUFRESNE, E.; SRAJER, G.; COSGRIFF, M.; EVANS, P.; SHPYRKO, O. Condensation of collective charge ordering in chromium. PHYSICAL REVIEW B, 2015, vol. 91, no. 11, p. 115134-1 (115134-8 p.)ISSN: 1098-0121.
Detail

PRESSACCO, F.; UHLÍŘ, V.; GATTI, M.; BENDOUNAN, A.; FULLERTON, E.; SIROTTI, F. Stable room-temperature ferromagnetic phase at the FeRh(100) surface. Scientific Reports, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2045-2322.
Detail

SINGER, A.; PATEL, S.; KUKREJA, R.; UHLÍŘ, V.; WINGERT, J.; FESTERSEN, S.; ZHU, D.; GLOWNIA, J.; LEMKE, H.; NELSON, S.; KOZINA, M.; ROSSNAGEL, K.; BAUER, M.; MURPHY, B.; MAGNUSSEN, O.; FULLERTON, E.; SHPYRKO, O. Photoinduced Enhancement of the Charge Density Wave Amplitude. Physical Review Letters, 2016, vol. 117, no. 5, p. 056401-1 (056401-6 p.)ISSN: 1079-7114.
Detail

LIGMAJER, F.; KEJÍK, L.: E-CELL-OPT; Elektrochemická cela umožňující simultánní měření optických vlastností. laboratoř 518, ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2016-01/. (funkční vzorek)
Detail

BÁBOR, P.; DUDA, R.; PRŮŠA, S.; POTOČEK, M.; ŠIKOLA, T.: SARS; Sestava VUT TOF-SARS pro detekci vodíku. Laboratoř povrchů a tenkých vrstev, A2/518, Technická 2, Brno. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2014-10/. (funkční vzorek)
Detail

PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.: Transport-station; Měřicí stanice transportních vlastností. FSI, A2/518. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/transport-measurement-setup/. (funkční vzorek)
Detail