Project detail

Modifikované Schottkyho solární články s grafenovou vrstvou

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Cílem předkládaného projektu je studium modifikace rozhraní grafen/Si Schottkyho solárního článku. Svrchni grafenová elektroda bude modifikována vlivem vhodných materiálů ovlivňující dopování,této vrstvy (např. Au, Ag, Ga, N,..). Dále bude studován vliv ultratenkých oxidových vrstev (např. SiO2, Al2O3, HfO2, TiO2) mezi rozhraním grafen/Si. Tyto změny elektrických vlastností budou prováděny za účelem zvýšení účinnosti zařízení a budou charakterizovány pomocí měření voltampérové charakteristiky (VA) a externí kvantové účinnosti (EQE).

Description in English
The aim of the project is to study the modification of the interface graphene / Si Schottky solar cell. Upper graphene electrode will be modified due to the suitable materials affecting the doping of this layer (e.g. Ag, Au, Ga, N, ..). Furthermore, the study the influence of ultra-thin oxide layers (eg. SiO2, Al2O3, HfO2, TiO2) interface between the graphene / Si. These changes of electrical properties will be carried out in order to enhance the efficiency of device and will be characterized by measuring voltage-current characteristics (VA) and external quantum efficiency (EQE).

Keywords
Schottkyho solární článek, grafen, modifikace rozhraní, dopování, oxidové vrstvy, voltamperová charakteristika, externí kvantová učinnost.

Key words in English
Schottky solar cells, graphene, interface modifications, doping, oxide layers, voltage-current characteristics, external quantum efficiency.

Mark

FSI/STI-J-15-2878

Default language

Czech

People responsible

Zahradníček Radim, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Dub Petr, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Sadílek Jakub, Ing.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)
Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Physical Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Central European Institute of Technology BUT
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

ZAHRADNÍČEK, R. Preparation of conductive microcontacts. Ceitec PHD Retreat. 1. Brno: MUNI PRESS, 2015. p. 125-125. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

ZAHRADNÍČEK, R.; BADIN, V.; HRABOVSKÝ, M.; SADÍLEK, J. Simulation of optical choppers. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 289-294. ISSN: 1803-3814.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; MAN, O. Characterisation of 3D Topography of the Surface Machined by Finishing Technologies of WEDM and Grinding. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 445-449. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Study of surface morphology and topography of pure iron machined by WEDM. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 5, no. 2016, p. 1051-1055. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; HOUŠKA, P. Evaluation of surface quality of X210CR12 steel for forming tools machined by WEDM. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 1366-1369. ISSN: 1803-1269.
Detail