doc. Ing.

Otto Dostál

CSc.

FEEC – External member of Scientific Board

Send BUT message

doc. Ing. Otto Dostál, CSc.

Publications

 • 2019

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O. MeDiMed. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 21, no. 4, p. 102-108. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2018

  STUPKA, V.; DOSTÁL, O.; DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Právní souvislosti zpracování medicínských obrazových dat. Brno: 2018.
  Detail

 • 2017

  DOSTÁL, O.; DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Právní limity nakládání s údaji o zdravotním stavu. Brno: 2017.
  Detail

 • 2015

  DOSTÁL, O.; DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Legislativní aspekty dalšího rozvoje v oblasti telemedicíny. Brno: 2015.
  Detail

  ROČEK, A.; JAVORNÍK, M.; DOSTÁL, O. Watermarking in Regional Medical Imaging. In RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest, Hungary: 2015. p. 222-226. ISBN: 978-1-61804-355- 9.
  Detail

 • 2013

  MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.; DOSTÁL, O. Simulation study of delay of medical data transmission in bottleneck network. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6, p. 93-97. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

 • 2012

  FILKA, M.; ŠPORIK, J.; REICHERT, P.; DOSTÁL, O. Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě - druhá část. Sdělovací technika, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 2-4. ISSN: 0036- 9942.
  Detail

  HOŠEK, J.; VAJSAR, P.; RŮČKA, L.; MOLNÁR, K.; DOSTÁL, O. Network Link Capacity Optimization for Interactive Telemedicime Services. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 2, p. 1-4. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2011

  JAVORNÍK, M.; DOSTÁL, O. a kol. Regional Medical Imaging System. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 7, no. 79, p. 389-393. ISSN: 2010-376X.
  Detail

  HOŠEK, J.; MOLNÁR, K.; DOLEŽEL, R.; DOSTÁL, O.; RŮČKA, L. Data- Rate and Queuing Method Optimization for Internetworking Medical Applications. In Access Networks. 1. Springer, 2011. p. 153-166. ISBN: 978-3-642-20930- 7.
  Detail

 • 2010

  DOSTÁL, O.; DOSTÁL, O.; KOSTRECOVÁ, E.; ŠŤEDROŇ, B. Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010. 228 p. ISBN: 978-80-7357-569-4.
  Detail

  BURGET, R.; KARÁSEK, J.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; DOSTÁL, O. Rapidminer image processing extension: A platform for collaborative research. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. p. 114-118. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
  Detail

 • 2009

  SCHINDLER, V.; DOSTÁL, O.; FILKA, M.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. Current development of MeDiMed the regional centre for medicine picture data processing. In New information and multimedia technologies NIMT - 2009. Brno: VUT BRNO, 2009. p. 58-61. ISBN: 978-80-214-3930- 6.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; SOBOTKA, J.; MÁCHA, T.; DOSTÁL, O. The transmission rate measuring methods. In 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. 2009. p. 1-6. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

 • 2007

  KYSELÁK, M.; FILKA, M.; DOSTÁL, O. The New Testing Cables Polygon in TU Brno. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2007. Brno, Czech Republic: Electrical Engineering Society, 2007. p. 109-115. ISBN: 978-80-214-3445- 5.
  Detail

  FILKA, M.; DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Grade Ethernet. In Telecommunication and signal processing. Brno: VUT Brno, 2007. p. 123-127.
  Detail

  DOSTÁL, O.; RAČANSKÁ, E.; JAVORNÍK, M.; VENTRUBA, P.; PETRENKO, M. Digital tutorial archive. In Proceedings of The 3rd ISATED International Conference on Telehealth 2007. Proceedings of The 3rd ISATED International Conference on Telehealth 2007, Zurich: ACTA Press, 2007. p. 77-81. ISBN: 978-0-88986-668- 3.
  Detail

  DOSTÁL, O.; RAČANSKÁ, E.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P.; JAVORNÍK, M. Digitální obrazový archiv. Medica Healthworld, 2007, vol. 4, no. 4, p. 179-183. ISSN: 1211- 6645.
  Detail

  DOSTÁL, O.; ŠÁREK, M.; SLAVÍČEK, K.; ANDRES, P. Efektivní zpracování medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2007. p. 107-109. ISBN: 978-80-244-1687-8.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Improving Education and Cost - Effectiveness in Medical Imaging. IT@ Networking Communications, 2007, vol. 2007, no. 2, p. 14-15. ISSN: 1784- 0716.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; ROČEK, A.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Cesnet, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2007. p. 110-114. ISBN: 978-80-244-1687-8.
  Detail

  DOSTÁL, O.; RAČANSKÁ, E.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P.; JAVORNÍK, M. PACS v gynekologii. In Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. p. 60-60. ISBN: 978-978-8679-30- 1.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; ROČEK, A.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Cesnet, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2007. p. 110-114.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Regionání řešení pro podporu medicínských obrazových informací. In Telemedicína Brno 2007. Telemedicína Brno 2007: MSD, 2007. p. 95-119. ISBN: 978-80-86633-94- 7.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Wireless Technology in Medicine Applications. Springer Verlag. In Mobile and Wireless Communication Networks. Mobile and Wireless Communication Networks. Praha: Springer Verlag, 2007. p. 316-324. ISSN: 1571-5736.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Technology in Medical Applications. In Personal Wireless Communications. Praha: Federation for Information, 2007. p. 316-324. ISBN: 978-0-387-74158-1.
  Detail

  DOSTÁL, O. a kol. Use of 3D geometry modelling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press and fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. In Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2007. p. 107-114. ISSN: 0862- 8408.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; KRUPA, P. Opportunities of Todays ICT Technologies for Support of Education and Training in Radiology. In The Sixth International Conference on Networking. The Sixth International Conference on Networking, Sainte -Luce, Martinique, France: IEEE, 2007. p. 57-62. ISBN: 0-7695-2805- 8.
  Detail

 • 2006

  Dostál, Otto - Javorník, Michal - Slavíček, Karel - Filka, Miloslav. Projekt MeDiMed. In Telecommunications and signal processing TSP 2005. Brno: SEI Brno, 2006. p. 179 ( p.)ISBN: 80-214-2972- 0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. User Authentication to Access Secure Data. In CESNET. Praha: CESNET z.s.p.o., 2006. p. 127 ( p.)ISBN: 80-239-6533- 6.
  Detail

  FILKA, M.; DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. DWDM in CESNET Backbone Network. In Telecommunications and signal processing TSP 2006. Brno: SEI, 2006. p. 145 ( p.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  Filka, M.,Dostál,O.,Slavíček, K. DWDM in CESNET Bakbone Network. In Telecommunication and signal processing TSP - 2006. Brno: SEI - TU Brno, 2006. p. 145 ( p.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  DOSTÁL, O.; ANDRES, P.; JAVORNÍK, M. Využití možností digitálního zpracování obrazových informací pro zvýšení kvality, efektivity a konkurenceschopnosti zdravotnických zarízení. In Brno: Brno International Business School, 2006. p. 77-77.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. PKI Utilisation for PACS Users Authentication. In Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. p. 151-156. ISBN: 0-7695-2552-0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; VENTRUBA, P.; JAVORNÍK, M. Collaborative environment supporting research and education in the area of medical image information. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2006, vol. 2006, no. 1, p. 98-100. ISSN: 1861- 6410.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; KRUPA, P.; ANDRES, P. Výukový PACS a jeho přínos ve výuce na LF MU. In RITM report II. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2006. p. 77-77. ISBN: 80-210-4213- 3.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M. Opportunity of Current ICT in the Processing of Medical Image Information. In The International Association of Science and Technology for Development, 2006. Puerto Vallarta: The International Association of Science and Technology for Development, 2006. p. 193 ( p.)ISBN: 0-88986-545- 0.
  Detail

 • 2005

  Dostál,O., Javorník,M., Slavíček, K., Filka, M. Communication Technology as a Tool to Interface Efficienty in Medical Care. In Telecommunication and signal processing TSP - 2005. Brno: VUT SEI, 2005. p. 179 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; FILKA, M.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. Communication Technology As a Tool to increase Efficiency in Medical Care. In TSP 2005 Conf. TSP 2005. Brno: SEI Brno, 2005. p. 179 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P.; RAČANSKÁ, E. High-speed transfers and archivation of digital medical images-new medical and economical aspects. In 5th EURASIP Conference. 5th EURASIP Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and services. Smolenice: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2005. p. 107 ( p.)ISBN: 80-227-2257- X.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Metropolitan Digital Imaging System in Medicine. 2005, vol. 2005, no. 210, p. 64 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - metropolitní PACS archiv v Brně. In Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 138 ( p.)ISBN: 80-244-1035-4.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Regionální řešení zpracovávání medicínských obrazových informací. In EurOpen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen, 2005. p. 125 ( p.)ISBN: 80-86583-09- 0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Výuka v rámci projektu MeDiMed. 2005, vol. 2, no. 1, p. 27 ( p.)
  Detail

  Dostál Otto a kol. Výukový PACS na LF MU. In In. BODS XXIX. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2005. p. 348 ( p.)ISBN: 80-86793-05- 2.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. MeDiMed: a new platform for multimedial cooperation in medicine. CONVERGENCE, 2005, vol. 2005, no. 11, p. 16 ( p.)ISSN: 1214- 5785.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Projekt MeDiMed. Zpravodaj ÚVT MU: Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 8-11. ISSN: 1212- 0901.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Regional educational and research centre for processing of medical image information. Computer Assisted Radiology and Surgery, 2005, vol. 2005, no. 1281, p. 911 ( p.)ISSN: 0531- 5131.
  Detail

 • 2004

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. New possibilities of multimedia application in medicine. In Proceeding ELMAR 2004. Zadar: ITG Zagreb, 2004. p. 402 ( p.)ISBN: 1334-2630.
  Detail

  FILKA, M., SLAVÍČEK, K., DOSTÁL, O. New trends in Ethernet OAM. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
  Detail

  FILKA, M., SLAVÍČEK, K., PETRENKO, M., DOSTÁL, O. Transmission capacities for evolution and image medical informations. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
  Detail

  Dostál Otto a kol. Developement of Regional Centre for Medical Multimedia Data Processing. In St. Thomas: ACTA Press, 2004. p. 632 ( p.)ISBN: 0-88986-445- 4.
  Detail

  DOSTÁL, O.; FILKA, M.; PETRENKO, M. New Possibilities of Multimedia Applications in Medicine. In IEEE Catalog Number 04EX815. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine, 2004. p. 402 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. MEDIMED - Regional PACS Centre in Brno. In Trieste: University of Trieste, 2004. p. 463 ( p.)ISBN: 88-8303-150- 4.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; FILKA, M. Prenosové kapacity pre rozvoj a spracovanie obrazových medicínských informacií. In Bratislava: 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 80-967019-6- 7.
  Detail

  DOSTÁL, O.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P. Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních medicínských obrazových dat. 1. 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M. Management of Interhospital Processing of Medical Multimedia Data. In Brno: B.I.B.S.,a.s., 2004. p. 70 ( p.)ISBN: 80-86575-74- 8.
  Detail

 • 2003

  FILKA, M.,DOSTÁL, O., Petrenko, M. Image Information in Medicine 2003. In Internationale Scientific Conference - COFAX 2003. Bratislava: DaD Studio, 2003. p. 317 ( p.)ISBN: 80-967019-4- 0.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. Transport of IP Protocol over SDH Network. In Proceeding of 26th International Scietific Conference TSP 2003. Brno: EES - Brno University of Technology, 2003. p. 28 ( p.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M. MEDIMED-Regional Centre for Archiving and Interhospital Exchange of Medicine Multimedia Data. In Arizona, USA: IASTED, 2003. p. 609-614. ISBN: 0-88986-398-9.
  Detail

  Dostál Otto. Výzkum digitálních knihoven na MU Brno. In Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2003. p. 76 ( p.)ISBN: 80-85165-86- 4.
  Detail

  DOSTÁL, O.; FILKA, M.; PETRENKO, M. University computer network and its application for multimedia transmission in medicine. WSEAS Transactions on Systems, 2003, vol. 2, p. 148 ( p.)ISSN: 1109- 2777.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; PETRENKO, M. Využití vysokorychlostní sítě pro potřebu medicínských aplikací. In Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. p. 70 ( p.)ISBN: 80-244-0642-X.
  Detail

  Dostál Otto - Filka Miloslav. Obrazové informace v medicíně v roce 2003. In Bratislava: D& D Studio Bratislava, 2003. p. 317 ( p.)ISBN: 80-967019-4- 0.
  Detail

 • 2002

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. University Computer Network and its Application for Multimedia Transmission in Medicine. In Proceeding of the WSEAS. Rio, Brazil: 2002. p. 1961 ( p.)ISBN: 960-8052-74- 9.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. Network infrasttructue for trnsport of medicine video data. In Int.Conf. Telecommunications and Signal Processing. Brno: BTU SIE, 2002. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. New Trends in Telemedicine. In Int.Conf. Telecommunications 2002. Bratislava: 2002. p. 201 ( p.)ISBN: 80-9670019-5- 9.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communication Transmission in Medicine. In Int.Conf. Transformation of CEEC Economies to EU Standards. Trento - Itali: 2002. p. 58 ( p.)ISBN: 80-865510-27- 1.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communication Transmissin in Medicine. In Int.Conf.on Video, Image and Multimedia Communications. Zadar: 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 963-7044-01- 7.
  Detail

  DOSTÁL, O.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P. Využití digitálních obrazových dat v reprodukční gynekologii. In Brno: FN Brno, 2002. p. 17 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; VENTRUBA, P.; PETRENKO, M. First Application of Picture Archiving and Communication System (PACS) in Gynecologic Endoscopy. In Bangkok, ISGE - 6th Regional Meeting. Bangkok: 2002. p. 53 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Metropolitní archiv medicínských obrazových informací. Zpravodaj ÚVT MU: Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě, 2002, vol. 12, no. 5, p. 14-16. ISSN: 1212- 0901.
  Detail

  DOSTÁL, O.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P. První krok k integraci endoskopie do nemocničního systému PACS. In 2002. p. 33 ( p.)
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. Some Security Aspects of Picture Archiving and Communication System in The Environment of More Hospitals. In Italy: MSD, spol s r.o., 2002. p. 49 ( p.)ISBN: 80-86510-27- 1.
  Detail

  DOSTÁL, O. Telemedicína v Brně. In Hradec Králové: TECH- MARKET Praha, 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-86114-44- 9.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. University Computer Network and its Application in Multimedia Transmission in Medicine. In Int.Press. WSEAS. 1. Athen: 2002. p. 1961 ( p.)ISBN: 960-8052-74- 9.
  Detail

 • 2001

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communications in Telemedicine. In Prcesses of convergence in telecommunication systems and services. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2001. p. 117 ( p.)ISBN: 80-968042-3- 5.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace v endoskopii. In Komplikace v ginekologii a porodnictví. Luhačovice: ČGPS, 2001. p. 40 ( p.)ISBN: 80-238-7755- 0.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. MPLS in Practice - The New Backbone of NREN. In Telecommunications and Signal Processing. Brno BUT: 2001. p. 49- 52 ( p.)ISBN: 80-214-1962- 8.
  Detail

  DOSTÁL, O.; VENTRUBA, P.; PETRENKO, M. First Experiences with Picture Archiving and Communication Systems (PACS) In Gynecology. ISRAEL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2001, vol. 2000, no. 3, p. 128 ( p.)ISSN: 0792- 4569.
  Detail

  DOSTÁL, O. Image Information Processing in Medicine. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards. BRNO - TRENTO (ITALY): FP VUT Brno, 2001. p. 3 ( p.)ISBN: 80-86510-00- X.
  Detail

  DOSTÁL, O. Metropolitní optická počítačová síť v roce 2001. Zpravodaj ÚVT MU: Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě, 2001, vol. XI, no. 4, p. 14 ( p.)ISSN: 1212- 0901.
  Detail

  DOSTÁL, O. Multimediální komunikační přenosy v medicíně. In Bratislava: ADAPT Bratislava, 2001. p. 117 ( p.)ISBN: 80-96-80-42-3- 5.
  Detail

  DOSTÁL, O.; PETRENKO, M.; VENTRUBA, P.; FILKA, M. First Experiences with Picture Archiving and Communication System in Brno Hospitals. In IEEE Region 8, EUROCON" 2001, INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN COMMUNICATIONS. Bratislava: Zdruzenie J.M., 2001. p. 17-19. ISBN: 0-7803-6490- 2.
  Detail

  DOSTÁL, O.; FILKA, M.; VENTRUBA, P.; PETRENKO, M. Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii. Luhačovice: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, 2001.
  Detail

 • 2000

  DOSTÁL, O.; SCHMIDT, M. Obrazové informace v nemocnicích. In Praha: Informix Software s.r.o., 2000. p. 82-85.
  Detail

  Dostál Otto - Filka Miloslav. Picture archiving and communication systems. In Brno: SEI Brno, 2000. p. 25 ( p.)ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

  Dostál Otto - Filka Miloslav. Přenos a archivace obrazu prostřednictvím optické sítě. In Praha: Tech- Market Praha, 2000. p. 72 ( p.)ISBN: 80-86114-36- 8.
  Detail

  Dostál Otto. Sharing von Bildinformationen Zwishen den Krankenhausern der Stadt Brno. In Referatssammlung - Kooperationsnetzwerkes Europaischer Mittelstadte. St. Polten: Buro des Kooper. Eur. Mittels. St. Polten, 2000. p. 76 ( p.)
  Detail

  Dostál Otto. Multimediální přenosy v medicíně. In In Sborník mezinárodní konference COFAX. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2000. p. 140 ( p.)ISBN: 80-968042-7- 8.
  Detail

 • 1999

  Dostál Otto - Filka Miloslav - Slavíček Karel - Molnár Karol. Experimental PABXs traffic in ATM networks. In Bratislava: DT Bratislava, 1999. p. 57 ( p.)ISBN: 80-233-0429- 1.
  Detail

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. Videoconference using ATM in medicine. In Brno: SEI Brno, 1999. p. 195 ( p.)ISBN: 80-214-4154-6.
  Detail

 • 1998

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. Brněnská akademická ATM síť. In Bratislava: DT Bratislava, 1998. p. 79 ( p.)ISBN: 80-233-0405-4.
  Detail

  Dostál O. Metropolitní síť versus současná legislativa. 1998, vol. VIII, no. 5, p. 9 ( p.)
  Detail

  Dostál O. - Filka M. Připojení ATM sítě brněnských vysokých škol na republikovou páteř TEN 34- CZ. In Brno: FEI VUT Brno, 1998. p. 35 ( p.)ISBN: 80-214-1140- 6.
  Detail

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. ATM síť Brněnských vysokých škol. In Sborník přednášek celostátní konference s mezinárodní účastí TELEKOMUNIKACE 98. Brno: VUT Brno, 1998. p. 35 ( p.)
  Detail

 • 1997

  Dostál O. Brněnská metropolitní akademická počítačová síť. 1997, vol. VII, no. 3, p. 6 ( p.)
  Detail

 • 1996

  Dostál O. - Filka M. Instalace sítí LAN a WAN. In Optické komunikace. Praha: Tech- Market Praha, 1996. p. 104 ( p.)
  Detail

 • 1995

  Dostál O. - Filka M. Zkušenosti s budováním a provozem optických přenosových tras. In Optické komunikace. Praha: Tech.- Market Praha, 1995. p. 71 ( p.)
  Detail

 • 1994

  Dostál O. - Filka M. Optická síť VŠ. In Sborník referátů konference Optické komunikace - OK 94. Praha: Tech.- Market Praha, 1994. p. 25 ( p.)
  Detail

  Dostál O.- Filka M. Projekt a realizace optické sítě vysokých škol v Brně. In Sborník referátů ČSVTS. Tábor: ČSVTS, 1994. p. 36 ( p.)
  Detail

  Dostál O. - Filka M. Brněnská akademická počítačová síť. In Sborník přednášek celostátní konference Telekomunikace 94. Brno: FEI VUT Brno, 1994. p. 21 ( p.)
  Detail

 • 1989

  Dostál O. Petriho síť jako prostředek pro ověřování správnosti komunikačního protokolu. 1989, vol. 1989, no. A- 43, p. 125 ( p.)
  Detail

  Dostál O. Verifikace komunikačních protokolů. 1989, vol. 1989, no. A- 43, p. 140 ( p.)
  Detail

 • 1988

  Dostál O. Standardizace komunikačních protokolů. 1988, vol. 1988, no. B- 121, p. 217 ( p.)
  Detail

  Dostál O. Formální specifikace komunikačních protokolů. 1988, vol. 1988, no. B- 121, p. 211 ( p.)
  Detail

 • 1987

  Dostál O. Specifikace a verifikace komunikačních protokolů. In Dálkový přenos dat - DPD 87. Karlovy Vary: DT ČSVTS Praha, 1987. p. 15 ( p.)
  Detail

 • 1986

  Dostál O. Transport Protocols, Their Significations and State in the International Standardization. 1986, vol. 1986, no. 16, p. 505 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.