Publication detail

MeDiMed

DOSTÁL, O. SLAVÍČEK, K. DOSTÁL, O.

Original Title

MeDiMed

Czech Title

MeDiMed

Language

cs

Original Abstract

Rozvoj počítačových a komunikačních technologií v uplynulých dvou dekádách podnítil změny v řadě dalších oborů. Využití počítačových technologií se nevyhnula ani oblast medicíny, zejména zpracování obrazových dat získávaných z diagnostických přístrojů typu RTG, CT a dalších. Tento článek dokumentuje nasazení počítačových technologií pro přenos a zpracování medicínských obrazových dat v brněnské aglomeraci, které je známé pod označením MeDiMed

Czech abstract

Rozvoj počítačových a komunikačních technologií v uplynulých dvou dekádách podnítil změny v řadě dalších oborů. Využití počítačových technologií se nevyhnula ani oblast medicíny, zejména zpracování obrazových dat získávaných z diagnostických přístrojů typu RTG, CT a dalších. Tento článek dokumentuje nasazení počítačových technologií pro přenos a zpracování medicínských obrazových dat v brněnské aglomeraci, které je známé pod označením MeDiMed

Documents

BibTex


@article{BUT161987,
 author="Otto {Dostál} and Karel {Slavíček} and Otto {Dostál}",
 title="MeDiMed",
 annote="Rozvoj počítačových a komunikačních technologií v uplynulých dvou dekádách podnítil změny v řadě dalších oborů. Využití počítačových technologií se nevyhnula ani oblast medicíny, zejména zpracování obrazových dat získávaných z diagnostických přístrojů typu RTG, CT a dalších. Tento článek dokumentuje nasazení počítačových technologií pro přenos a zpracování medicínských obrazových dat v brněnské aglomeraci, které je známé pod označením MeDiMed",
 address="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 chapter="161987",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 number="4",
 volume="21",
 year="2019",
 month="august",
 pages="102--108",
 publisher="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 type="journal article - other"
}