Publication detail

Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii

DOSTÁL, O. FILKA, M. VENTRUBA, P. PETRENKO, M.

Original Title

Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii

Czech Title

Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii

Language

cs

Documents

BibTex


@techreport{BUT65744,
  author="Otto {Dostál} and Miloslav {Filka} and Pavel {Ventruba} and Martin {Petrenko}",
  title="Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace komplikací v endoskopii",
  address="Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP",
  chapter="65744",
  institution="Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP",
  year="2001",
  month="september",
  publisher="Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP",
  type="report"
}