Publication detail

Projekt MeDiMed

DOSTÁL, O. JAVORNÍK, M.

Original Title

Projekt MeDiMed

Czech Title

Projekt MeDiMed

Language

cs

Original Abstract

Obrazové informace pro výzkumné a výukové účely jsou anonymizovány a zasílány do výukového a výzkumného PACS systému. Celé integrované řešení pro podporu výzkumu a výuky je certifikováno a tak může být zakomponováno do infrastruktur kooperujících zdravotnických zařízení.

Czech abstract

Obrazové informace pro výzkumné a výukové účely jsou anonymizovány a zasílány do výukového a výzkumného PACS systému. Celé integrované řešení pro podporu výzkumu a výuky je certifikováno a tak může být zakomponováno do infrastruktur kooperujících zdravotnických zařízení.

Documents

BibTex


@article{BUT42590,
 author="Otto {Dostál} and Michal {Javorník}",
 title="Projekt MeDiMed",
 annote="Obrazové informace pro výzkumné a výukové účely jsou anonymizovány a zasílány do výukového a výzkumného PACS systému. Celé integrované řešení pro podporu výzkumu a výuky je certifikováno a tak může být zakomponováno do infrastruktur kooperujících zdravotnických zařízení.",
 chapter="42590",
 journal="Zpravodaj ÚVT MU: Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě",
 number="2",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="march",
 pages="8--11",
 type="journal article - other"
}