Ing.

Ladislav Šnajdárek

Ph.D.

FME, EI DPE – Other teaching position

+420 54114 2591
snajdarek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.

Publications

 • 2021

  POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M. Emission of fine particles from residential combustion of wood: Comparison of automatic boiler, manual log feed stove and thermo-gravimetric analysis. Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 279, no. 123664, p. 1-9. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

 • 2019

  CHÝLEK, R.; KUDELA, L.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. Fine particle emission during fused deposition modelling and thermogravimetric analysis for various filaments. Journal of Cleaner Production, 2019, vol. 237, no. 117790, p. 1-10. ISSN: 0959-6526.
  Detail | WWW

  HRABOVÁ, K.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Monitoring of released particles by heating RF polymer for conversion to carbon under inert atmosphere. In NANOCON 2018 - Conference Proceeding, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2019. TANGER Ltd., 2019. p. 714-719. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

  CHÝLEK, R.; KUDELA, L.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. Emise aerosolů při tepelném ovlivnění plastů během 3D tisku a termogravimetrické analýze. Sborník XX. výroční konference české aerosolové společnosti. Velké Bílovice: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 36-39. ISBN: 978-80-270-6416-8.
  Detail

 • 2018

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Influence of temperature on the production and size distribution of fine particles released from beech wood samples. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. 168. 2018. p. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  POLÁČIK, J.; ŠNAJDÁREK, L.; ŠPILÁČEK, M.; POSPÍŠIL, J.; SITEK, T. Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere. ENERGIES, 2018, vol. 11, no. 12, p. 1-10. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHÝLEK, R.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Vortex Tube: A Comparison of Experimental and CFD Analysis Featuring Different RANS Models. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. Rajecké Teplice, Slovakia: XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018), 2018. p. 1-12. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW

  ŠPILÁČEK, M.; POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Fine Particles Emission from Controlled Combustion of Beech Wood in Laboratory Conditions. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, 2018, vol. 70, no. 1, p. 1945-1950. ISSN: 2283-9216.
  Detail | WWW

 • 2017

  POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. Size Distribution of Particulate Matter Emitted During Controlled Temperature Rise of Redwood Sample. TOP 2017 Proceedings of abstract. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. p. 60-60. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.; ŠNAJDÁREK, L. Experimental validation of mathematical model for small air compressor. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2016

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 479-483. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2015

  ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J.; BRÁZDIL, M. Heat transfer in rotor stator cavity. EPJ Web of Conferences, 2015, vol. 92, no. 2015, p. 558-562. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW

 • 2014

  POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. UCPÁVKOVÝ ZKUŠEBNÍ STEND Z28/05- 12. Brno: 2014. p. 1-41.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Long - Term Liquid Transfer Measurements of Falling Film Heat at Horizontal Tube Bundle. The Holistic Approach to Environment, 2014, vol. 4(2014), no. 4, p. 181-186. ISSN: 1848- 0071.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Měření teploty tavení popelovin pomocí termo- gravimetrické analýzy. In Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV. 1. Lednice: VUT v Brně, 2014. p. 100-105. ISBN: 978-80-214-5016- 5.
  Detail

  MOSKALÍK, J.; ŠNAJDÁREK, L.; ŠTELCL, O. USAGE OF THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS FOR ENERGETIC. Proceedings of abstract ERIN 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 63-63. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  BRÁZDIL, M.; ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Automatic biomass boiler with an external thermoelectric generator. Acta Polytechnica, 2014, vol. 54, no. 1, p. 6-9. ISSN: 1210-2709.
  Detail

  ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. Influence of the Surface Treatment of Tubes on the Heat Transfer in Low Pressure Atmosphere. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 2014, p. 525-528. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J. Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle. Program and Book of Abstracts. 1. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. p. 127-127. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

 • 2013

  ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J. SPRINKLED HEAT EXCHANGERS OPERATING AT ATMOSPHERIC PRESSURE. Engineering Mechanics, 2013, vol. 20, no. 3/ 4, p. 263-270. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku. In ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 29-34. ISBN: 978-80-214-4775- 2.
  Detail

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Study of Temperature Fields at Sprinkled Smooth and Sandblasted Tube Bundle. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; ŠNAJDÁREK, L. VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV. In ENERGIE Z BIOMASY XIV Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: 2013. p. 55-59. ISBN: 978-80-214-4775- 2.
  Detail

 • 2012

  KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Sprinkled Heat Exchangers in Evaporation Mode. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠNAJDÁREK, L.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The falling liquid film heat transfer outside horizontal tubes. In Advances in Fluid Mechanics and Heat & Mass Transfer. Istanbul, Turkey: 2012. p. 237-240. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L. HEAT EXCHANGERS FOR CONDENSATION AND EVAPORATION APPLICATIONS OPERATING IN A LOW PRESSURE ATMOSPHERE. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 3/ 2012, p. 48-53. ISSN: 1210- 2709.
  Detail

  ŠNAJDÁREK, L. Modifikace utěsnění víka iontového filtru TC SV01 v JE s VVER 440. In Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011. Brno: Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS), 2012. p. 51-56. ISBN: 978-80-02-02360- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.