Publication detail

Emise aerosolů při tepelném ovlivnění plastů během 3D tisku a termogravimetrické analýze

CHÝLEK, R. KUDELA, L. POSPÍŠIL, J. ŠNAJDÁREK, L.

Original Title

Emise aerosolů při tepelném ovlivnění plastů během 3D tisku a termogravimetrické analýze

Czech Title

Emise aerosolů při tepelném ovlivnění plastů během 3D tisku a termogravimetrické analýze

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek rozšiřuje znamosti o emisích částic během standardizované FDM tiskové úlohy při použití deseti různých filamentů. Dále jsou vzorky filamentů podrobeny termogravimetrické analýze při ohřevu na jejich doporučovanou tiskovou teplotu. Hlavním cílem poté bylo data z obou metod porovnat a ze vzniklé korelace vytvořit funkci pro odhad emísí částic během FDM a TGA.

Czech abstract

Tento příspěvek rozšiřuje znamosti o emisích částic během standardizované FDM tiskové úlohy při použití deseti různých filamentů. Dále jsou vzorky filamentů podrobeny termogravimetrické analýze při ohřevu na jejich doporučovanou tiskovou teplotu. Hlavním cílem poté bylo data z obou metod porovnat a ze vzniklé korelace vytvořit funkci pro odhad emísí částic během FDM a TGA.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT169152,
 author="Radomír {Chýlek} and Libor {Kudela} and Jiří {Pospíšil} and Ladislav {Šnajdárek}",
 title="Emise aerosolů při tepelném ovlivnění plastů během 3D tisku a termogravimetrické analýze",
 annote="Tento příspěvek rozšiřuje znamosti o emisích částic během standardizované FDM tiskové úlohy při použití deseti různých filamentů. Dále jsou vzorky filamentů podrobeny termogravimetrické analýze při ohřevu na jejich doporučovanou tiskovou teplotu. Hlavním cílem poté bylo data z obou metod porovnat a ze vzniklé korelace vytvořit funkci pro odhad emísí částic během FDM a TGA.",
 address="Česká aerosolová společnost",
 booktitle="Sborník XX. výroční konference české aerosolové společnosti",
 chapter="169152",
 howpublished="online",
 institution="Česká aerosolová společnost",
 year="2019",
 month="november",
 pages="36--39",
 publisher="Česká aerosolová společnost"
}