Publication detail

Měření teploty tavení popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy

MOSKALÍK, J. ŠNAJDÁREK, L. POSPÍŠIL, J.

Original Title

Měření teploty tavení popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy

Czech Title

Měření teploty tavení popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy

Language

cs

Original Abstract

Výzkum je zaměřen na možnosti využití metod termické analýzy pro zjišťování charakteristických teplot tavení popelovin. Konkrétněji se zaměřuje na termo-gravimetrickou analýzu (TGA) zbytků po spalování alternativních paliv. Cílem je ověřit možnosti detekce fázových změn v popelovinách pomocí TGA a dopočítávaného DTA signálu (c-DTA). Výsledky experimentů budou porovnány s klasickými metodami měření teploty tavení popelovin, zejména s metodou měření v pozorovací peci.

Czech abstract

Výzkum je zaměřen na možnosti využití metod termické analýzy pro zjišťování charakteristických teplot tavení popelovin. Konkrétněji se zaměřuje na termo-gravimetrickou analýzu (TGA) zbytků po spalování alternativních paliv. Cílem je ověřit možnosti detekce fázových změn v popelovinách pomocí TGA a dopočítávaného DTA signálu (c-DTA). Výsledky experimentů budou porovnány s klasickými metodami měření teploty tavení popelovin, zejména s metodou měření v pozorovací peci.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT109626,
 author="Jiří {Moskalík} and Ladislav {Šnajdárek} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Měření teploty tavení popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy",
 annote="Výzkum je zaměřen na možnosti využití metod termické analýzy pro zjišťování charakteristických teplot tavení popelovin. Konkrétněji se zaměřuje na termo-gravimetrickou analýzu (TGA) zbytků po spalování alternativních paliv. Cílem je ověřit možnosti detekce fázových změn v popelovinách pomocí TGA a dopočítávaného DTA signálu (c-DTA). Výsledky experimentů budou porovnány s klasickými metodami měření teploty tavení popelovin, zejména s metodou měření v pozorovací peci.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV",
 chapter="109626",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="september",
 pages="100--105",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}