Publication detail

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

MOSKALÍK, J. ŠTELCL, O. ŠNAJDÁREK, L.

Original Title

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

Czech Title

VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV

Language

cs

Original Abstract

Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.

Czech abstract

Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105921,
 author="Jiří {Moskalík} and Otakar {Štelcl} and Ladislav {Šnajdárek}",
 title="VYUŽITÍ TERMOGRAVIMETRICKÉ ANALÝZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PALIV",
 annote="Správná znalost energetických vlastností paliv se ukazuje jako velice podstatná pro správný návrh spalovacích i zplyňovacích zařízení. Termogravimetrická analýza (TGA) představuje jednu z vyspělých metod testování materiálu a paliv při nárůstu teploty. V termogravimetrickém analyzátoru lze nasimulovat teplotní podmínky, se kterými se palivo setká při průběhu hoření nebo procesu zplyňování. Díky přesnému záznamu měření úbytku hmotnosti lze usuzovat změny, které materiál paliva prodělá při těchto procesech.",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIV Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV",
 chapter="105921",
 howpublished="online",
 year="2013",
 month="september",
 pages="55--59",
 type="conference paper"
}