Publication detail

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

KRACÍK, P. ŠNAJDÁREK, L. POSPÍŠIL, J.

Original Title

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

Czech Title

Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku

Language

cs

Original Abstract

Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.

Czech abstract

Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT104039,
 author="Petr {Kracík} and Ladislav {Šnajdárek} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Teorie varu na skrápěném horizontálním trubkovém svazku",
 annote="Tento článek shrnuje základní fyzikální poznání v oblasti výpočtu součinitele přestupu tepla při varu na skrápěných výměnících, kde skrápěcí kapalinou je voda. Uplatnění těchto výměníků je široké, vzhledem k tomu, že díky vytvoření tenkého kapalného filmu dochází k efektivnímu oddělení kapalné od plynné fáze, resp. dochází i k efektivnímu přenosu tepla z povrchu skrápěných trubek směrem do skrápěcí kapaliny. Tento typ výměníků je využíván například při destilaci slané vody, či s další chemickou látkou jako absorbentem v absorpčních jednotkách, kde v obou dvou případech lze využít nízko potenciální teplo za předpokladu, že v prostředí kolem skrápěcí kapaliny je vytvořen podtlak, tj. sníží se teplota bodu sytosti vody.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XIV: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV",
 chapter="104039",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="september",
 pages="29--34",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}