Ing.

Ivo Pazdera

Ph.D.

FEEC, UVEE – Department finantial officer

+420 54114 6707
pazderai@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ivo Pazdera, Ph.D.

Publications

 • 2019

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J.; VOREL, P. BLDC MOTOR CONTROL WITH CASCADE STRUCTURE UTILIZING ARM MCU. In Conference Proceedings - 2019 IEEE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES & POWER ELECTRONICS. Starý Smokovec, Slovakia: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. p. 1-4. ISBN: 978-80-02-01689-2.
  Detail

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J. Model aktivních magnetických ložisek s uvažováním nelineárních feromagnetik. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. ST MICROELECTRONICS BLDC DRIVE DEMONSTRATOR SOFTWARE PRE-DEVELOPMENT. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 674-678. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  Nevrlý Josef, Němec Zdeněk, Pazdera Ivo, Nožka Michal. Modelling of electric drive for excavator pump. In Engineering Mechanics 2018. Engineering mechanics 2014. Praha: 2018. p. 593-596. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; TOMAN, M. Analýza vlastností akumulátorů OLIFE. 2018. p. 1 (1 s.).
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery powered mini-excavator. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. První. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J. Synchronous Machine Model and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. p. 120-125. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Battery Powered Mini-Excavator. ECS Transactions, 2018, vol. 87, no. 1, p. 343-347. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J. One-axis Radial Active Magnetic Bearing Simulink Model with Respect of Nonlinear Ferromagnetics. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Nonlinear Equivalent Circuit of Induction Machine. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. p. 149-153. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Battery in Form of Transfer Function. ECS Transactions, 2018, vol. 87, no. 1, p. 269-274. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CIPÍN, R.; TOMAN, M.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. High-Frequency Model of Alkaline Battery in Form of Transfer Function. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Prvni. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  Nevrlý Josef, Němec Zdeněk, Pazdera Ino, Nožka Michal. Simulation of drive for electric-hydraulic excavator. In The 24th Conference on Hydraulics and Pneumatics. Prague: VŠB - Technical University of Ostrava, CMRS-CAHP, 2018. p. 3-10. ISBN: 978-80-248-4183-0.
  Detail | WWW

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. Comparison of the Common Control Techniques of Induction Machines. In Conference Proceedings - 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Palermo, Italy: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-5186-5.
  Detail

 • 2017

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. Speed Estimator for Low Speed PMSM Aerospace Application. In MECHATRONICS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 452-457. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; MIKLÁŠ, J.; PAZDERA, I.; PATOČKA, M.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R. Measurement of Power Transistors Dynamic Parameters. In MECHATRONICS 2017. Springer, 2017. p. 571-577. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  CTIBOR, J.; PAZDERA, I. The New Stepper Driver for Low-Cost Arduino Based 3D Printer with Dynamic Stepper Control. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 458-466. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku. 2017. p. 1-2.
  Detail

  CIPÍN, R.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Dynamic Model of Wye Connected Induction Machine. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Brno: Springer Verlag, 2017. p. 194-201. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Battery Powered Wheelbarrow. ECS Transactions, 2017, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Design of Battery Powered Wheelbarrow. In 18th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF - 18th. 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Electric Drive Unit for Forwarder Trailer. In Conference proceeding ABAF. 2017. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Forwarder Trailer with Auxiliary Electric Drive Unit. ECS Transactions, 2017, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two–Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. p. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

 • 2015

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; HADAŠ, Z. Optimal Design Techniques for Small Electric Car Operating in Common Urban Traffic. Przeglad Elektrotechniczny, 2015, vol. 2015, no. 5, p. 1-8. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 12-17. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Winding Reconstruction Based on Magnetic Flux Density in Air- gap of IM. In ICRERA 2015 Conference Proceedings. 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-9981- 1.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. p. 102-105. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Neuvěřitelná životnost nikl- ocelového akumulátoru. Electro, 2015, vol. 25, no. 4, p. 43-45. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O. Development and experience with ICT based education in sustainably energy. In 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015. 2015. p. 3264-3269. ISBN: 9781479978014.
  Detail

  VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 88-93. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 141-146. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. 2015. p. 125-128. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž. 2015. p. 1-2.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. ECS Transactions, 2015, vol. 70, no. 1, p. 301-304. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4.2 V for testing of lithium cells. ECS Transactions, 2015, vol. 70, no. 1, p. 47-51. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2014

  CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Discrete and Continuous Fractional Controllers. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. p. 554-559. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Universal Test Bench for AC Traction Motors 600V/ 500A. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. p. 136-141. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. TA03020907 - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. p. 1-28.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. Usage of the Fuel Cell- Powered Electric Drive in Aviation. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. New Jersey, USA: ECS, 2014. p. 207-214. ISBN: 978-1-60768-383- 4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe accumulator from 1930´ s. In 15th international conference ABAF. 2014. p. 100-105. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Rejuvenation of a NiFe Accumulator from 1930´s. ECS Transactions, 2014, vol. 63, no. 1, p. 167-172. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČERVINKA, D.; KNOBLOCH, J.; PROCHÁZKA, P.; KADLEC, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Electric Powered Airplane VUT 051 RAY. In Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of technology, 2014. p. 6-10. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Actuator for Tattoo Machine. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. p. 564-568. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  KADLEC, J.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; CIPÍN, R. Modular System of Converters with Interleaved Structure. In Procceedings of the 16th international conference on machatronics - Mechatronika 2014. Brno: 2014. p. 146-151. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J. Communication and Energy Management System of Small Electric Airplane. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: 2014. p. 11-16. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R. NTE10- Řídicí software pro aktivní usměrňovač. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Návrh aktivního usměrňovače. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů. 2014.
  Detail

 • 2013

  ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B. Battery for small Electric Airplane. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. Electrical Drivetrain of the Small Airplane and Mutual Interaction of this Drivetrain. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0223- 1.
  Detail

 • 2012

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Analysis of DC/AC converter with non- usual topology of output LC filter. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 281-286. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Design of small electric car. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 359-364. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. USAGE OF THE FUEL CELL- POWERED ELECTRIC DRIVE IN AVIATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 351-358. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Využití SiC a GaN technologií v moderních systémech pro přeměnu energie. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1129-1133. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Nové topologie výstupních LC filtrů 3f. střídačů. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 389-392. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil SEM- H2. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1093-1096. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail | WWW

  ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.; PAZDERA, I.; PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J. Battery System of Electric Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 267-273. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

 • 2011

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Analysis of Position Errors Caused by Friction in Circular Interpolation. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 6-8. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Integrated control and power Electronics for BLDC Motor. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1497-1498. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Small Electric Car with Battery and Fuel Cell. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdańsk, Poland: 2011. p. 1666-1671. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Practical Experiences with Li- Ion Traction Accumulator in an Electric Bike. ECS Transaction, 2011, vol. 11, no. 32, p. 161-16. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KLÍMA, B.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; ČERVINKA, D. Power modules with IGBT transistor for power electronic education. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362- 4.
  Detail

 • 2008

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; PAZDERA, I. ELEKTROMOBIL S VODÍKOVÝM PALIVOVÝM ČLÁNKEM A AKUMULÁTOREM. In MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Univerzita obrany, 2008. p. 169-172. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

 • 2007

  PAZDERA, I. Friction Models in servodrives. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 3. VUT v brně, Fakulta elektrotechniky y komunikačních technologii a Fakulta informačních technologii, 2007. p. 184 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; LÁNÍČEK, T. DRIVE AND CONTROL SYSTEM FOR TAH APPLICATION. In Sborník konference Liberecké pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. p. 179-184. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

 • 2006

  PAZDERA, I. KOMPENZACE TŘENÍ SERVOPOHONU NEURONOVOU SÍTÍ. In EPVE 2006 Elektrické pohony a výkonová elektronika. VUT Brno UVEE, 2006. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-3286- 1.
  Detail

  Kudin,V.F, Koláčný,J, Toropov,A, Pazdera,I. Syntéza stabilizační smyčky řezné síly soustruhu nelineárním suboptimálním regulátorem s vlivem nelinearity pružného spoje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, vol. 2006, no. 06048, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.