• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pro redakce časopisů

Vydáváte odborný časopis nebo sborník z konference pod hlavičkou VUT v Brně a chcete, aby se o něm vědělo?

Zde jsou vám k dispozici odkazy na kontakty jednotlivých databází a zdrojů, kam je možno časopisy registrovat:

Nabízíme prostor pro zveřejňování obsahu vašeho časopisu a sborníku.

V Digitální knihovně VUT v Brně bude váš časopis nebo sborník vyhledatelný na základě popisných metadat i textu obsahu a přístupný komukoli bez časového či geografického omezení.

Kontakt: Jan Skůpa
skupa@lib.vutbr.cz
tel.: 5 4114 5125

ZDROJE HODNOCENÉ V ČR

Web of Science

zástupce producenta (Clarivate Analytics)
Josef Jílek (Josef.Jilek@Clarivate.com)

Scopus

podmínky pro zařazení časopisu, sborníku nebo knihy do databáze:
Zástupkyně společnosti Elsevier pro ČR:
Lucie Boudová (l.boudova@elsevier.com)

OPEN ACCESS ZDROJE

PLACENÉ ZDROJE


27.02.2021 17:45:26
php 0.07s, sql 0.04s
shreck3, cdbx2