• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Digitální knihovna

Vysoké učení technické v Brně, jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které je potřeba shromažďovat, uchovávat a především mít možnost snadného způsobu jejich zpětného vyhledávání.

Z tohoto důvodu dospěla Ústřední knihovna VUT před několika lety k závěru, že je nutný vznik digitální knihovny VUT, coby centrálního depozitáře a správy elektronických dokumentů týkajících se jakýmkoli způsobem VUT, který by byl zároveň novou službou jak pro studenty a zaměstnance, tak i pro veřejnost a tím pádem by sloužil také ke zvýšení povědomí o VUT a jeho vědecké a výzkumné činnosti.

Po dohodě s vedením VUT proto ÚK podala do Fondu rozvoje vysokých škol projekt „Vybudování Digitální knihovny Vysokého učení technického v Brně“. Ten byl úspěšný, a díky tomu byly získány finanční prostředky pro nákup systému, jenž jak první tvořil jádro Digitální knihovny VUT - DigiTool.

Po několika letech došlo ke změně systému, který nedostačoval potřebám VUT a od té doby je Digitální knihovna provozovaná na open source systému DSpace.

Máte dotaz k Digitální knihovně?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

27.11.2020 12:04:56
php 0.13s, sql 0.12s
shreck1, cdbx2