• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Proquest Central

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
ProQuest LLC.

charakteristika:
ProQuest Central je multioborová databáze zpřístupňující většinu vlastní produkce společnosti ProQuest a představuje momentálně jednu z nejrozsáhlejších plnotextovou databází na světě.

popis:
ProQuest Central je "megadatabáze" navazující na tradici titulu ProQuest 5000 International. Spojuje přes 25 nejpopulárnějších databází z vlastní produkce společnosti ProQuest, dostupných na stejnojmenné platformě, a specializované databáze. Poskytuje informace pro více než 160 vědních oborů včetně obchodu a ekonomiky, vědy a techniky, medicíny a zdraví, literatury a jazykovědy, společnosti a kultury, umění a historie.

Proquest Central obsahuje:

  • více než 18 000 časopisů, z toho přes 14 000 s plnými texty
  • 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí
  • 44 000 profilů firem (Hoover's)
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • přes 1 200 titulů novin vč. The Wall Street Journal and Los Angeles Times

návody:

 


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

TOP10 časopisů podle počtu stažených článků:

další informace:

 

přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib, detailní informace budou doplněny po podpisu licenčních smluv.
Přístup pro období 2013–2017 spolufinancován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0232.

logo OP VaVpI

31.05.2020 05:52:03
php 0.11s, sql 0.10s
shreck8, cdbx3