• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Crossref Similarity check - kontrola plagiátů

VUT v Brně je členem agentury Crossref, prostřednictvím které jsou přidělována DOI čísla článkům z časopisů vycházejícícm na VUT nebo příspěvkům z konferencí pořádaných na VUT.

Díky tomuto členství může VUT zároveň využívat službu na kontrolu dokumentů Similarity Check, která dokáže odhalit shodu s ostatními odbornými texty (kontrola plagiátorství). Služba využívá software iThenticate. Jeho hlavní výhodou je obrovská databáze textů, s nimiž dokáže předložený dokument porovnat.

Služba je poskytována zaměstnancům VUT v Brně pro kontrolu rukopisů před odesláním do recenzního řízení.

Žádost o zkontrolování dokumentu můžete zaslat prostřednictvím formuláře na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/similarity-check/

27.02.2021 17:50:12
php 0.08s, sql 0.05s
shreck1, cdbx2