• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba od 1. března

Knihovna je otevřena pouze pro výdej předem objednaných knih.

Pondělí–Pátek

8:0014:00

Chcete si půjčit knihu?

  • Pro objednání knih využijte funkci požadavek na výpůjčku v Primu. Vyčkejte na potvrzení, že jsou knihy pro Vás nachystané.

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy vracejte primárně do knihovního boxu umístěného ve vstupní hale, vpravo od vrátnice.
  • Všechny aktuální vypůjčky byly prodlouženy do 26. března 2021. Pokud ale můžete, prosíme o vrácení knih, ať si je mohou vypůjčit i ostatní zájemci. Děkujeme.

Aktuality

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

01.03.2021 05:56:24
php 0.13s, sql 0.13s
shreck5, cdbx2