EnglishPřihlásit se

Knihovní newsletter

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý - Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:00

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

Aktuality

Ústřední knihovna

Kontaktní informace

Sigla knihovny: BOD009

Antonínská 548/1
601 90 Brno

Tel.: +420 541 145 143
E-mail: info@lib.vutbr.cz

kontaktní formulář

mapa

Sociální sítě
Knihovny VUT na Facebooku Ústřední knihovna na Twitteru Kanál YouTube Prezentace na SlideShare
Intraportál knihoven