• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ústřední knihovna poskytuje služby v omezeném režimu pro účely půjčování a vracení výpůjček. Pro informace pište na info@lib.vutbr.cz nebo volejte na 541 142 619.

Ústřední knihovna je od 10. srpna do 4. září uzavřena!

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy můžete i vracet do knihovního boxu nově umístěného ve vstupní hale, vpravo od vrátnice.

Aktuality

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

13.08.2020 17:19:39
php 0.14s, sql 0.16s
shreck4, cdbx3