• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Primo nabíka služeb

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:0018:00
Pátek (sudý týden) 8:0018:00
Pátek (lichý týden) 8:0016:00


Nově sídlíme v areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2906/4 - sídlo Fakulty podnikatelské.

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

Aktuality

15.11.2019 07:08:45
php 0.25s, sql 0.26s
shreck3, cdbx2