• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:0016:00
Pátek (sudý týden) 8:0014:00
Pátek (lichý týden) 8:0014:00

Nově sídlíme v areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2906/4 - sídlo Fakulty podnikatelské.

Aktuality

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

25.01.2020 13:32:33
php 0.15s, sql 0.17s
shreck5, cdbx3