• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Knihovní newsletter

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý - Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:00

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

Aktuality

24.09.2017 03:34:44
php 0.19s, sql 0.16s
shreck6, cdbx3