• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba od 25. listopadu

Knihovna je otevřena, bude umožněn vstup studentům pro půjčení a vrácení knih.

Pondělí–Pátek

8:0014:00

Chcete si půjčit knihu?

  • Knihovna je otevřena, bude umožněn vstup studentům pro půjčení a vrácení knih.

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy vracejte primárně do knihovního boxu umístěného ve vstupní hale, vpravo od vrátnice.
  • Všechny aktuální vypůjčky byly prodlouženy do 11. ledna 2021.

Aktuality

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

01.12.2020 19:59:23
php 0.19s, sql 0.25s
shreck1, cdbx1