• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Predátorští nakladatelé

V souvislosti s rozvojem otevřeného přístupu k vědeckým informací rostou i aktivity určité skupiny vydavatelů, kteří využívají toho, že je nový přístup stále ještě novinkou v akademickém světě a někteří autoři o ní zatím moc nevědí.

gold open access

Při výběru časopisu je proto velice důležité dávat si pozor na tzv. predátorské vydavatele, kteří se snaží využít publikační model OA pouze pro svoje obchodní aktivity a vědeckému světu nepřináší žádný užitek. Publikování u těchto vydavatelů často neprobíhá prostřednictvím klasického recenzního řízení a jednoznačně nejdůležitější částí celého procesu je zaplacení publikačního poplatku.

Vyzýváme autory, aby při své publikační činnosti věnovali prostor zhodnocení kvalit časopisu.

Možností, jak poznat časopis či nakladatele je několik. Časopisy jsou pojmenovány honosně nebo jejich názvy jsou velmi podobné jiným prestižním magazínům. Složení ediční rady není dostupné nebo se skládá z neznámých jmen. Recenzní řízení není kvalitní nebo neprobíhá vůbec. Nakladatel shání autory nevyžádanými e-mailovými nabídkami.

Dávejte si pozor také na podezřelé konference, často konané pouze elektronickou formou!

Snahy daných vydavatelů o získání zákazníků mnohdy probíhají pomocí velmi agresivního marketingového přístupu. V rámci komunity OA se vytvořilo několik mechanismů, jak na tyto subjekty upozorňovat.

Pravděpodobně nejlepší seznam tzv. „predátorů“ jste mohli na internetovém portálu Scholarly Open Access dostupného na adrese http://scholarlyoa.com/. (obsah je dále dostupný např. z https://beallslist.weebly.com/). V seznamu jsou uvedeny časopisy a nakladatelé, kteří mohou vykazovat znaky těchto nekalých praktik. Seznam spravoval knihovník z amerického Colorada Jeffrey Beall, který ale dále stránky nevytváří.

Výborným pomocníkem je také webová služba http://thinkchecksubmit.org/ (v češtině Vím, kde publikuji), která vás provede procesem, jak poznat kvalitní časopis.

Žádáme vás, autory, kteří by se dostali do styku s těmito nekalými praktikami, o zaslání informací o tomto jednání prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce. Získané informace použijme pro naši další analýzu a rozvoj systému jako celku.

Další informace:

Máte dotaz k vědeckému publikování?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

27.02.2021 16:00:37
php 0.11s, sql 0.10s
shreck4, cdbx1