• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kurz Vědecké publikování od A do Z

Cílem kurzu Vědecké publikování od A do Z je provést vás procesem vzniku a dalšího života odborného textu. První kapitoly jsou věnovány sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, jejich správnému použití a citování; v následujících kapitolách získáte rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. Na závěr se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Po absolvování kurzu by měl student:

  • umět efektivně využívat elektronické informační zdroje, především zdroje předplácené univerzitou a zdroje v režimu Open Access
  • správně citovat a používat citační manažery
  • znát formální i obsahové stránky odborného textu
  • dodržovat autorské právo
  • rozumět procesu recenzního řízení a systému hodnocení vědy v ČR
  • orientovat se v nástrojích pro propagaci výsledků vědecké práce

Jako forma je zvolena plně distanční podoba v e-learningovém LMS Moodle doplněna úvodní přednáškou. Správu systému Moodle zajišťuje Centrum výpočetních a informačních služeb VUT. Vedením kurzu je pověřen odpovědný zaměstnanec Ústřední knihovny.

V podzimním semestru probíhá kurz na Fakultě architektury, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakultě chemické a Fakultě podnikatelské.

27.02.2021 18:06:29
php 0.07s, sql 0.04s
shreck4, cdbx2