• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kurz Citování ve vědecké praxi

Výuka je zaměřena především na porozumění citování a plagiátorství, dále také na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí. Absolventi předmětu by měli být schopni získané znalosti předat dále svým vlastním studentům.

Kurz seznamuje s problematikou citací a citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.). Kromě této oblasti je pozornost věnována také kreativním technikám učení a vyhledávání odborných informací.

Výuka probíhá prezenčně , formou dvouhodinových přednášek v počítačové učebně. K předmětu je připravena také podpora v e-learningovém systému Moodle.

Kurz probíhá pod patronací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, je nabízen v jarním semestru pod kódem DCVP.

Osnova kurzu:

  1. Úvod do citování a plagiátorství
  2. Autorský zákon v procesu publikování
  3. Citační manažery
  4. Citační databáze a analýzy
  5. Vyhledávání odborných zdrojů
  6. Hodnocení informací a kritické myšlení
  7. Open Access a predátorští nakladatelé
27.02.2021 17:47:47
php 0.07s, sql 0.04s
shreck4, cdbx1