• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Nabídka školení

Knihovny VUT pro své uživatele pořádají školení týkající se zejména nejrůznějších informačních zdrojů a nástrojů.

Školení pro Vás rádi uspořádáme zdarma na Vaší fakultě. Stačí dát dohromady skupinu pěti a více účastníků! Na termínu a obsahu školení je možné se dohodnout na e-mailu adamusova@vut.cz.

Nabízíme:

Elektronické informační zdroje na VUT v Brně

 • Cílová skupina: všichni na VUT – obsah se dá jednotlivým skupinám přizpůsobit
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: přehled dostupných zdrojů, způsoby přístupu ke zdrojům, ukázka práce s konkrétními zdroji dle zaměření jednotlivých oborů

 


Školení jednotlivých elektronických informačních zdrojů dostupných na VUT v Brně

 • Cílová skupina: všichni na VUT
 • Forma: face to face
 • Délka: 30 min až 1,5 hod
 • Obsah: ukázka práce s konkrétním elektronickým informačním zdrojem nebo více zdroji

 


Publikuj nebo zhyň!

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: kde začít – rešerše k problému; tvorba odborného textu; metodika hodnocení 2013-2015; výběr vhodného časopisu, konference

 


Kdo mě cituje?

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: Web Of Science, Scopus, Google Scholar, citační analýza, h-index, citační alerty, Researcher ID, Orcid

 


Patentové databáze

 • Cílová skupina: všichni na VUT
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: patentové databáze obecně, upv.cz, ESPACENET

 


Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací 2017+

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 45 min.
 • Obsah: seznámení se s metodikou, zaměření především na vykazování výsledků publikační činnosti

 


Primo

 • Cílová skupina: všichni na VUT
 • Forma: face to face
 • Délka: 45 min.
 • Obsah: seznámení, základy vyhledávání a práce s jednotným vyhledávacím systémem

 


Propagace výzkumných výsledků online

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: vědecké sociální sítě, otevřené repozitáře a další nástroje k propagaci vědeckých výsledků online

 


Citace PRO

 • Cílová skupina: všichni na VUT – obsah se dá jednotlivým skupinám přizpůsobit
 • Forma: face to face
 • Délka: 30 min.
 • Obsah: práce s nástrojem Citace PRO, tvorba citací, převod do různých citačních stylů, import a export citací, práce s doplňky v Microsoft Word a webových prohlížečích

 


Open Access a aplikace na VUT

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: problematika Open Access, Green a Gold cesta na VUT
 • Školitel: Jan Skůpa, skupa@lib.vutbr.cz

 


Data Management a jak psát DMP

 • Cílová skupina: vědečtí pracovníci, studenti doktorského studia
 • Forma: face to face
 • Délka: 1,5 hod
 • Obsah: problematika ukládání, uchovávání. zpřístupňování dat, psaní Data Management Plan k projektu

 


27.02.2021 18:07:03
php 0.08s, sql 0.06s
shreck3, cdbx1