• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kurz Informační výchova VUT

Kurz knihoven VUT s názvem Informační výchova VUT je zaměřen na studenty prvních ročníků a poskytuje základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti. Výuka je zaměřena především na praktické využívání informačních zdrojů, informačních institucí a služeb jimi poskytovaných se zaměřením na konkrétní fakultu. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými informačními zdroji a s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Po jeho absolvování by měl student:

 • umět pracovat se systémem Moodle
 • znát služby a možnosti, které nabízí knihovny VUT
 • znát a umět používat základní principy vyhledávání v různých informačních zdrojích
 • znát odborné a kvalitní zdroje pro svůj obor
 • umět zhodnotit kvalitu nalezené informace
 • umět vytvořit citaci různých typů dokumentů
 • znát základní pravidla při tvorbě odborného textu
 • umět si organizovat čas i informace

Jako forma je zvolena plně distanční podoba v e-learningovém LMS Moodle doplněna úvodní přednáškou. Správu systému Moodle zajišťuje Centrum výpočetních a informačních služeb VUT. Vedením kurzu jsou pověřeni vybraní pracovníci příslušné fakultní knihovny – tzv. tutoři. Podporu a jejich metodické vedení zajišťuje odpovědný zaměstnanec Ústřední knihovny.

Celkem se na vedení kurzu na fakultách podílí 10 tutorů a je v současnosti vyučován na těchto fakultách:

 • Fakulta architektury - tutorky Eva Sedláková a Hana Janečková
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - tutor Ondřej Lukáš
 • Fakulta chemická – tutorka Eva Sedláková
 • Fakulta informačních technologií – tutorka Anežka Mikésková
 • Fakulta podnikatelská – tutorky Kamila Třísková a Lenka Fatková
 • Fakulta stavební - tutorky Šárka Horníčková a Alina Vystavělová
 • Fakulta strojního inženýrství – tutorky Oldřiška Šepelová a Michaela Zdráhalová
 • Fakulta výtvarných umění – tutorky Eva Sedláková a Hana Janečková

Informační výchova VUT - ukázkový kurz

27.02.2021 17:36:58
php 0.06s, sql 0.04s
shreck5, cdbx1