Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
malířství 2

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Umělecká tvorba je způsob vnímání a pohledu na svět, ať již umělec zachází s jakýmkoli médiem. Během mnohaletého vývoje uměleckých disciplín si člověk osvojil velké množství technik, jak převést existující svět do artificiální podoby plochého obrazu. Je proto vhodné tuto širokou škálu svobodně využívat a neomezovat studenta v myšlenkovém rozmachu; jak v používání klasických výtvarných metod a prostředků, tak technologií, jako jsou počítačové programy, mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, jejichž výstupy jsou opět 2D obrazy. Nalezení nevšedních osobitých prostředků a formy pro popis okolního světa, své polohy a místa v uměleckém provozu jsou úhelnými kameny studia. Studium umění nekončí úspěšným složením všech náležitostí a získáním titulů; umění je především způsob života, k němuž si na škole pouze osvojíme principy a návyky, které pak absolventa provází celým životem.

Ateliér malířství 2 je výzvou pro ty, kdo chtějí být umělci, chtějí se o sobě něco dozvědět a mají odhodlání. Nejdůležitějším úkolem školy je vytvoření funkční platformy pro komunikaci a studium. Nejdůležitějším cílem pedagoga je sebevědomý, vzdělaný člověk, převyšující kvality vyučujícího. Dále jen umělec.

1. ročník

Výuka je přizpůsobována individuálně, nicméně základem je ateliérový kruh. Společná komunikace na základě konzultací prací studentů. Snahou je vymanit budoucí umělce z rytmu potřeb školy daného půlročními klauzurními zkouškami, naučit studenty dlouhodobějšímu směřování, a tím i hledání závažnějších témat s možností hlubšího pochopení. Během bakalářského studia musí student prokázat samostatný kreativní přístup a enormní zájem o obor. Sledovat uměleckou scénu a aktivně se na ní pohybovat. Student s ukončeným bakalářským stupněm je mimo jiné odborně vzdělaný v propojených předmětech, jakými jsou dějiny umění a architektury, a je připraven studovat i jiné než umělecké obory. Do magisterského studia postupují budoucí adepti umění, kteří mají předpoklady ucházet se o generační místo na umělecké scéně. Soustředí se na rozšiřování obzorů studiem v zahraničí a dalším rozvojem své umělecké osobnosti.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU