Detail předmětu

Feminist Seminar 1

FaVU-FEMS1Ak. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek a seminářů představí feminizmus jako pluralitu různých pohledů a témat spojených s problematikou emancipace žen a společenské spravedlnosti.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti kurzu získají základní přehled o souvislostech týkajících se oblasti feminizmu a feministického uvažování.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Ochota a schopnost číst náročnější texty v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Sociální konstrukce femininity
Simone de BEAUVOIR, Second Sex, New York: Vintage Books 2011, ss. 848—863. https://uberty.org/wp-content/uploads/2015/09/1949_simone-de-beauvoir-the-second-sex.pdf
Monique WITTIG, „One Is Not Born a Woman,“ in: Henry ABELOVE—Michèle Aina BARALE—David M. HALPERIN, eds., The Lesbian and Gay Studies Reader, New York and London: Routledge 1993, ss. 103—109.
Luce IRIGARAY, „This Sex Which Is Not One,“ in: This Sex Which Is Not One, New York: Cornell University Press 1985, ss. 23—33. http://kunsthallezurich.ch/sites/default/files/downloads/irigaray-this-sex-which-is-not-one.pdf
Hélène CIXOUS, „The Laugh of the Medusa,“ Signs, Vol. 1, No. 4, 1976, ss. 875—893. https://artandobjecthood.files.wordpress.com/2012/06/cixous_the_laugh_of_the_medusa.pdf
Judith BUTLER, „Subjects of Sex/Gender/Desire,“ in: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York and London: Routledge 1990, ss. 1—34. http://lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble.pdf
Teresa de LAURETIS, „Technology of Gender,“ in: Technologies of Gender, Bloomington: Indiana University Press 1987, ss. 1—30. http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/FILM%20165A.W11/film%20165A%5BW11%5D%20readings%20/delauretis.technology.pdf
Barbara CREED, The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis, London and New York: Routledge 1993. http://ieas-szeged.hu/downtherabbithole/wp-content/uploads/2018/02/Barbara-Creed-The-Monstrous-Feminine-2007.pdf
2. Sociální reprodukce a společenská dělba práce
Silvia FEDERICI, „Feminism and the Politics of the Commons,“ The Commoner, 2011. http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2011/01/federici-feminism-and-the-politics-of-commons.pdf
Nina POWER, „Social Reproduction, Art, Labour, Emotion,“ YouTube, záznam přednášky v rámci cyklu „Double Bind,“ Vilnius Academy of Arts 2011. https://www.youtube.com/watch?v=53nt1CgMtgo
Camille BARBAGALLO, „Seizing the Means of Reproduction,“ derelictspaces, 2015. http://www.derelictspaces.net/2015/05/06/seizing-the-means-of-reproduction/
Helen HESTER—Nick SRNICEK, „The Crisis of Social Reproduction and the End of Work,“ bvvaopenmind, 2018. https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2018/03/BBVA-OpenMind-Helen-Hester-Nick-Srnicek-The-Crisis-of-Social-Reproduction-and-the-End-of-Work.pdf
Lee EDELMAN, „The Future Is Kid Stuff,“ in: No Future: Queer Theory and the Death Drive, Durham and London: Duke University Press 2004. https://bagelabyss.files.wordpress.com/2012/02/no_future__queer_theory_and_the_death_drive.pdf
Helen HESTER, „Xenofeminist Futurities,“ in: Xenofeminism, Cambridge and Medford: Polity Press 2018, ss. 33—69.
Donna HARAWAY, „Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin,“ Environmental Humanities, Vol. 6, 2015, ss. 159—165. http://environmentalhumanities.org/arch/vol6/6.7.pdf
3. Technoreprodukce
Mary SHELLEY, Frankenstein, verze z r. 1831. https://www.planetebook.com/free-ebooks/frankenstein.pdf
Shulamith FIRESTONE, „The Ultimate Revolution,“ in: The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, New York: Bantam Book 1972, ss. 205—245. https://teoriaevolutiva.files.wordpress.com/2013/10/firestone-shulamith-dialectic-sex-case-feminist-revolution.pdf
Victoria MARGREE, „IVF, Egg-Freezing, Surrogacy,“ in: Neglected or Misunderstood: The Radical Feminism of Shulamith Firestone, Winchester and Washington: Zero Books 2018, ss. 111—125.
Michelle MURPHY, „Feminism in/as Biopolitics,“ in: Seizing the Means of Reproduction: Entanglements of Feminism, Health and Technoscience, Durham and London: Duke University Press 2012.
Sophie LEWIS, „Introduction,“ in: Full Surrogacy Now: Feminism Against Family, Verso 2019.
Nadia MAHJOURI, „Techno-Maternity: Rethinking the Possibilities of Reproductive Technologies,“ third space: A Journal of Feminist Theory & Culture, Vol. 4, Issue 1, November 2004. http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/view/mahjouri/157
Lori B. ANDREWS—Nanette ELSTER, „Regulating Reproductive Technologies,“ The Journal of Legal Medicine, 21, 2000, ss. 35—65.
4. Věda, technologie a gender
Donna J. HARAWAY, „A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,“ in: Manifestly Haraway, Minneapolis: University of Minnesota Press 2016. https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/undergraduate/modules/fictionnownarrativemediaandtheoryinthe21stcentury/manifestly_haraway_----_a_cyborg_manifesto_science_technology_and_socialist-feminism_in_the_....pdf
Judy WAJCMAN, „Feminist Utopia or Dystopia?“ in: TechnoFeminism, Cambridge and Malden: Polity 2004.
Faith WILDING, „Where Is Feminism in Cyberfeminism,“ 2006. http://faithwilding.refugia.net/wherefem.pdf
Sadie PLANT, „The Feminine Cyberspace,“ YouTube, záznam přednášky z ICA konference „Seduced and Abandoned: The Body in the Virtual World“ v březnu 1994. https://www.youtube.com/watch?v=doL9mRMEUGw
Evelyn Fox KELLER, „Gender and Science: An Update,“ in: Mary WYER—Mary BARBERCHECK—Donna GEISMAN—Hatice Örün ÖZTÜRK—Marta WAYNE, eds., Women, Science and Technology: A Reader in Feminist Science Studies, New York and London: Routledge 2001, ss. 132—142. https://epistemologiascriticas.files.wordpress.com/2011/06/fox-kelle-gender-and-science.pdf
Helen HESTER, „Technically Female: Women, Machines, and Hyperemployment,“ salvage , 8 August 2016. http://salvage.zone/in-print/technically-female-women-machines-and-hyperemployment/
Moira WEIGEL, „The Internet of Women,“ Logic, Issue 4: Scale, April 2018. https://logicmag.io/04-the-internet-of-women/
Aria DEAN, „Notes on Blacceleration,“ e-flux, Journal #87, December 2017. https://www.e-flux.com/journal/87/169402/notes-on-blacceleration/
Ruha BENJAMIN, „Discriminatory Design, Liberating Imagination,“ in: BENJAMIN, ed., Captivating Technology: Race, Carceral Technoscience, and Liberatory Imagination in Everyday Life, Durham and London: Duke University Press 2019.
Daniela K. ROSNER, “Feminist Correctives in Design,” in: Critical Fabulations: Reworking Methods and Margins of Design, Cambridge and Massachusetts: The MIT Press 2018.
5. Příroda jako prostor feministické praxe
Carolyn MERCHANT, „The Scientific Revolution and The Death of Nature,“ Isis, 97, 2006, ss. 513—533. https://nature.berkeley.edu/departments/espm/env-hist/articles/84.pdf
Greta GAARD—Lori GRUEN, „Ecofeminism: Toward Global Justice and Planetary Health,“ Society and Nature, 2, 1993, ss. 1—35. http://www.academia.edu/32438639/Ecofeminism_Toward_Global_Justice_and_Planetary_Health
Maria MIES, „The Need for a New Vision: The Subsistence Perspective,“ in: Maria MIES—Vandana SHIVA, Ecofeminism, London and New York: Zed Books 2014, ss. 297—324.
Stacy ALAIMO, „Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature,“ in: Stacy ALAIMO—Susan HEKMAN, eds., Material Feminisms, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press 2008, ss. 237—264. https://monoskop.org/images/5/56/Alaimo_Stacy_Heikman_Susan_eds_Material_Feminisms.pdf
6. Feminizmus pro 21. století
Donna HARAWAY, „Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene,“ e-flux, Journal #75, September 2016. https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/
Karen BARAD, „Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes To Matter,“ in: ALAIMO—HEKMAN, eds., Material Feminisms, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 2008, ss. 120—154. https://monoskop.org/images/5/56/Alaimo_Stacy_Heikman_Susan_eds_Material_Feminisms.pdf
Stacy ALAIMO—Susan HEKMAN, „Emerging Models of Materiality in Feminist Theory,“ in: ALAIMO—HEKMAN, eds., Material Feminisms, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 2008, ss. 1—19. https://monoskop.org/images/5/56/Alaimo_Stacy_Heikman_Susan_eds_Material_Feminisms.pdf
Claire COLEBROOK, „We Have Always Been Post-Anthropocene: The Anthropocene Counterfactual,“ in: Richard GRUSIN, ed., Anthropocene Feminism, Minneapolis: University of Minnesota Press 2017.
Katherine BEHAR, „An Introduction to OOF,“ in: BEHAR, ed., Object-Oriented Feminism, Minneapolis: University of Minnesota Press 2016.
Rosi BRAIDOTTI, Posthuman Feminism, Cambridge: Polity Press 2019.
Rosi BRAIDOTTI, „Posthuman, All Too Human? A Cultural Political Cartography,“ YouTube, přednáška v rámci Inhuman Symposium, 25. 5. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=gNJPR78DptA
Laboria Cuboniks, „The Xenofeminist Manifesto: A Politics for Alienation“, laboriacuboniks.net. http://www.laboriacuboniks.net/
Kathryn YUSOFF, „Epochal Aesthetics: Affectual Infrastructures of the Anthropocene,“ e-flux, Accumulation, March 2017. https://www.e-flux.com/architecture/accumulation/121847/epochal-aesthetics-affectual-infrastructures-of-the-anthropocene/

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů dotýkajících se oblasti feminizmu, následný seminář bude diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V závislosti na vývoji epidemiologické situace se jednotlivé přednášky a semináře uskuteční prezenčně nebo prostřednictvím online setkání, která běžnou výuku ve stejných časech a v obdobné formě nahradí. V přípravě na hodinu bude vyžadováno přečtení jednoho ze zadaných textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (přečtení doporučeného textu) a účast na přednáškách a seminářích v prezenční či online formě. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu — napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Sociální konstrukce femininity — biologický/kulturní původ nerovnosti pohlaví, heteronormativita jazyka a konstrukce pohlavní odlišnosti v psychoanalýze, straight mind, distinkce sex/gender, one is not born a woman, performativita genderu, technologie genderu.
2. Sociální reprodukce a společenská dělba práce — reprodukce každodenního života, emoční práce, reprodukce společenského systému, birth strike, vztahy produkce a reprodukce, „feminizace“ práce, commons, komunity péče, making kin.
3. Technoreprodukce — feminizmus a biopolitika, reprodukční spravedlnost, asistovaná reprodukce, ektogeneze, seizing the means of reproduction.
4. Příroda jako prostor feministické praxe — provázanost otázek environmentální a genderové spravedlnosti, mobilizace „přírody“ v ekofeminizmu, subsistence.
5. Věda, technologie a gender — věda, racionalita a technologie jako spojenci feministického uvažování a praxe, figura kyborga, kyberprostor a gender, afrofuturizmus a subverzivní potenciál technoestetiky.
6. Feminizmy pro 21. století — materiální feminizmy, posthuman feminisms, anthropocene feminisms, xenofeminizmus.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Tolerována jedna neomluvená absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor