• 368

    počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

  • 68

    počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

  • 19%

    úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Přijímačky jsou na Fakultě výtvarných umění dvoukolové. Pokud uspějete v prvním kole, pak postupujete dál a čekají vás talentovky a test.

1. kolo - odevzdání prací
V tomto termínu budete muset přinést své domácí práce podle požadavků jednotlivých ateliérů. Odborná komise je zhodnotí a pokud získáte více než pět bodů, máte vyhráno a můžete do dalšího kola.

2. kolo - talentovky a test
Talentová zkouška
Talentovky trvají dva dny, během nichž dostanete čtyři úkoly, které budete muset vypracovat. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části pak vycházejí z ateliérových specializací.
Test
Ve stejném termínu jako talentové zkoušky vás také čeká test z dějin umění a obecného kultruního přehledu.

Za všechny části přijímacích zkoušek můžete získat maximálně 50 bodů. Pro přijetí pak stačí 35 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 19. listopadu 2018

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 146 806  studijni@ffa.vutbr.cz