Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér environmentu

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Ateliér environmentu patří mezi intermediálně a mezioborově zaměřené ateliéry FaVU. Je v něm kladen důraz na vztah umění a prostředí. Environment zde vnímáme v širokém smyslu jako to, co nás obklopuje, co máme společné. Zdůrazňujeme, že umění nevzniká ve vzduchoprázdnu, ale v určitém prostorovém, společenském, politickém, kulturním aj. kontextu. Pozornost věnujeme široké škále individuálních východisek, přístupů a medií. Jsme otevření intuitivní i konceptuální tvorbě. Spíše než ke klasickým uměleckým disciplínám se vztahujeme k tradici konceptualismu, land artu, site-specific umění. To ale neznamená, že studenti tohoto ateliéru nemalují, nekreslí, nefotografují. Právě naopak: volba medií v tomto ateliéru vychází z řešeného problému a individuální náklonosti spíše než z oborových daností.

Ateliér environmentu se soustředí na vztah díla a prostředí, kontextu, v němž vzniká.

1. ročník

Studium probíhá v rovině práce na společných a individuálně zadaných projektech. Jeho nedílnou součást tvoří kritické čtení literatury a textů souvisejících s programem ateliéru a s individuální prací. Paralelně program mapuje různé lokálně specifické problémy a otázky související s tvůrčími metodami, médii a obecně s produkcí a prezentací současného umění. Průběžně sleduje dění v širším rámci současného umění i kultury v Čechách i v zahraničí. To doplňují přednášky a besedy organizované ateliérem, ale i navštěvované externě. Všechny složky jsou reflektovány během společných a individuálních konzultací a slouží k vytváření kritického diskurzu.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU