Nabídka programů

Intermediální a digitální
tvorba Ateliér herních
médií

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Ateliér přirozeně cítí pokoru k tradičním médiím a pracuje s nimi. Hledá napříč zavedenými i experimentálními postupy takové, které v důsledku umožní vytvořit mosty mezi zdánlivě neslučitelnými médii. Pro tuto syntézu je zcela důvodná práce s klasickou malbou, fotografií, ilustrací i modelem. Médium digitální hry je stále otevřené, neunavené, legitimní. Ateliér tak získává svobodu být duchovně rezistentní vůči formálním normativům umělecké scény. Čerpá ze silného vztahu digitálních her, filmu a animace, který představuje široké pole pro tvorbu a výzkum. Ateliér věří v autorství. Ctí rozhovor, osobní příběhy a tvůrčí záměry studentů a studentek. Jeho nedílnou součástí je práce s příběhem, dramatem a narativní zkratkou. Tvůrčí psaní zde má své místo. Za největší problém současného umění považuje především reflexi umění a skutečnost, že většinově reprezentuje pouze sebe samo. Ateliér spolupracuje s MU Game Studies, Press-start, nezávislými vývojáři, umělci a technologickými optimisty.

Ateliér herních médií v současnosti směřuje k digitální realitě počítačových her. Ta představuje atraktivní nástroj komunikace uvnitř i vně současného umění a kultury.

1. ročník

a) I přes své směřování si ateliér práci s médiem digitální hry nevynucuje. Je otevřen a nápomocen všem zájemcům, kteří nová i klasická média chápou jako důvodné nástroje tvorby vlastní. Naopak pro ty, které digitální realita láká, ateliér v budoucnu nabídne skrze Masarykovu univerzitu (MU FF, FI) řadu sdílených kurzů specializujících se na problematiku a vývoj digitálních her. Potažmo osvojení softwaru a tematické gramotnosti. b) Jedním z klíčových témat ateliéru je dokončování projektů. Dialog s vývojáři, umělci a odborníky z oboru, sdílení jejich zkušeností s dokončováním a exekutivou časově i produkčně náročných projektů. Identifikování měřítka a pole působnosti projektů studentských a absolventských. Financování projektů, komunitní financování (crowdfounding) v České republice. c) Role solitéra a role týmu při zpracování zadaného nebo studenty předloženého tématu. Více semestrální týmová struktura napříč ročníky, její výhody a nevýhody v procesu tvorby. Postup a realizace kolektivního záměru. Týmový management a motivace, sdílený čas. d) Aktivní participace studentů, pedagogů i absolventů na filmových či tematicky spřízněných festivalech, výstavách a prezentacích. Ateliér vede studenty ke schopnosti prezentovat svou tvorbu v různých formách dle povahy samotného projektu, galerijního prostoru nebo formátu prezentace. Učí studenty, jak publikovat a prezentovat v internetovém prostředí. e) Ateliér si je plně vědom, že je součástí fakultního celku, který je tvořen šestnácti různorodými ateliéry. Multimédia jsou otevřena meziateliérové spolupráci na projektech a oborovým stážím. V neposlední řadě mají studenti přímo na fakultě silné technologické (software, audio, video, pc, mac, 3D sken a tisk), ale také řemeslné a materiální zázemí (zámečnická dílna, truhlářská dílna, lakovna). f) Studenti se na výuce podílí také psaným projevem. Semestrální a situační texty, analýzy či komentáře, ve kterých mohou studenti textem svobodně reprezentovat své názory a postoje. Zde se také upevňuje jejich orientace v aktuálních tématech a společenském dění. Patří sem diskuze s exkluzivními hosty, absolventy a pedagogy nejen z umělecké a kulturní scény.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU