Nabídka programů

Výtvarná tvorba Ateliér
sochařství 2

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem MgA.

Socha – prostor – instalace jsou základní principy chápání sochařství v Ateliéru sochařství 2 na FaVU. Je to již tradiční způsob prostorové tvorby, neomezující se jen na prezentaci v interiérech galerijního charakteru, ale především v prostoru nezatíženém, podnětném pro porovnávání sebe sama s realitou tohoto světa ve snaze nalézat adekvátní odpovědi prostřednictvím sobě vlastních možností a schopností studentů, jednotlivců – osobností.

Ateliér se snaží pro toto hledání vytvářet co nejlepší podmínky přesahující mnohokrát své možnosti formou vyhledávání spolupracujících sponzorů, nastavujíc tak jiné parametry tvůrčímu nasazení.

„Jednoduše, minimálními prostředky k nejistým výsledkům.“

1. ročník

Studium je fakultně děleno na tři studijní stupně. Bakalářský stupeň v počátku prověřuje schopnosti jednotlivých studentů formou jednoduchých zadání, a nastoluje tak způsoby budoucí komunikace, vzájemné důvěry, důležitého předpokladu pro samostatnou tvorbu v magisterském stupni studia ukončeného zcela suverénním výstupem převážně prostorového charakteru. Doktorandský stupeň studia utvrzuje předešlé v již profesionální rovině.

Volitelné předměty

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FaVU!

Jak se dostat na FaVU