Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: EAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 15.1.2004Akreditace do: 31.10.2013

Profil

Cílem čtyřletého bakalářského studia v oboru Management stavebnictví je zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení složitějších stavebně-technických a stavebně-manažerských problémů ve stavebnictví.
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací. V průběhu studia jsou postupně zařazovány předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské, důraz je kladen na problematiku cen, financování a investic ve stavebnictví a na projektové řízení staveb. Dále jsou zařazovány manažerské předměty jako podnikový management, marketing ve stavebnictví, stavební právo a informační systémy ve stavebnictví. Schopnost komplexního řešení problému je prokazována v projektech technických z pozemního stavitelství a betonových konstrukcí i ve stavebně-ekonomických z ekonomiky stavebnictví. Dílčí specializaci umožňují předměty stavební podnik a veřejné stavební investice.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví je po ukončení studia stavebním bakalářem s ekonomickým a manažerským vzděláním. Je oprávněn užívat titul "bakalář" (Ve zkratce "Bc.") před jménem.
Absolvent ovládá předměty přírodovědné, základní inženýrské a stavebně-inženýrské, a hlavně pak předměty technicko-ekonomické a stavebně-manažerské.
Je schopen navrhovat, připravovat a realizovat pozemní, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavební objekty.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění na pracovních pozicích vyžadujících schopnost plnění středně náročných odborných úkolů z oblasti stavební, ekonomické i manažerské při navrhování, přípravě a realizaci pozemních, průmyslových, inženýrských a vodohospodářských stavebních objektů.
Zaměstnán může být v podnikatelské sféře v projektových, realizačních nebo investorských organizacích a ve veřejné správě, kde má absolvent kvalifikační předpoklady pro práci vedoucího úředníka v oblasti stavebních investic.
Ve svém vzdělávání může pokračovat v navazujících magisterských programech pro získání titulu inženýr.
Dosažené vzdělání absolventovi umožňuje po splnění zákonných podmínek autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL03Betonové konstrukce (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV03Ceny ve stavebnictví Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV04Financecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA04Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW02Technologie stavebních prací IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA21First Certificate in English IIcs, en0DoporučenýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BR05Hydraulika a hydrologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA05Operační výzkumcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BU02Systémy CAD (V,E)cs3PovinnýklC1 - 26ano
BT03Technická zařízení budov (E)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV15Účetnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA6Angličtina pro středně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA22First Certificate in English IIIcs0DoporučenýC1 - 26ano
BU05Systémy CAD II (E)cs2VolitelnýklP - 13 / C1 - 134264ano
BU03Úvod do hromadného zpracování datcs2VolitelnýklP - 13 / C1 - 134264ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV05Ekonomika investiccs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO07Kovové a dřevěné konstrukcecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BV06Podnikový management Ics3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BV07Právocs2PovinnýP - 26ano
BL10Projekt - Betonové konstrukce a TZBcs6PovinnýklC1 - 52ano
BV08Projektové řízení staveb Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV09Řízení jakosti Ics2PovinnýP - 26ano
BZ03Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BYA23First Certificate in English IVcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BU04Informační technologie a systémová analýzacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV12Marketing ve stavebnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV14Projekt - Projektové řízení stavebcs5PovinnýklC1 - 52ano
BV13Projekt – Stavební podnikcs5PovinnýklC1 - 52ano
BZ01Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs0Doporučenýzkano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BV53Stavební podnikcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263679ano
BV54Veřejné stavební investice I cs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263679ano
BV52Bakalářský seminář (E)cs2VolitelnýC1 - 263680ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3679 0 BV53, BV54
3680 0 BV52
4264 0 BU05, BU03