Detail předmětu

Odborná angličtina I

FAST-BYA9Ak. rok: 2013/2014

Nácvik čtení pro informaci a pochopení argumentace na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory ve vysoce odborných zdrojích v rámci svého oboru.
Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.
Prvních 7 témat je stejných pro všechny studijní obory, dalších 5 témat se liší dle příslušného oboru.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni se specifiky anglického odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologií svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zlepší v porozumění odbornému anglickému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

zpracováno Ústavem SPV: vybrané texty z odborné literatury. 0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Čtení odborných textů v anglickém jazyce. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka, připravení a předvedení prezentace na vybrané odborné téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Témata pro odbornou angličtinu - část I.
1. Studium na univerzitě
2. Obory stavebního inženýrství
3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
4. Stavební materiály
5. Pozemní stavitelství
6. Čísla, jednotky a míry.
7. Využití informační technologie.
8.-12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
13.Zápočtový test

Cíl

Studenti se seznámí se specifiky anglického odborného stylu a terminologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-APS bakalářský

  obor APS , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor S , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor M , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor E , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor K , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor V , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor K , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor E , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor S , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor M , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený
  obor V , 4. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Studium na univerzitě a využití informačních technologií
2. Obory stavebního inženýrství
3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
4. Stavební materiály
5. Pozemní stavitelství
6. Čísla, jednotky a míry.
7. Jak prezentovat v angličtině
8.-12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
13.Zápočtový test