Detail oboru

Podnikové finance a obchod

FPZkratka: MGR-PFO-KSAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Dvouletý magisterský studijní program Podnikové finance a obchod je organizován formou kombinovaného studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem programu je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikoých úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
fmKFinanční managementcs6zimníPovinnýzkano
makKMakroekonomie 2cs6zimníPovinnýzkano
PpomKManagement 2cs5zimníPovinnýzkano
PmirKMetody investičního rozhodovánícs4zimníPovinnýzkano
AJ1BKAnglický jazyk B2 - 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
PA1KProfesní angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
PeoKElektronický obchodcs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
PjoKJakost v obchodním podnikánícs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
PopKObchodní podnikánícs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
PosaKOperační a systémová analýzacs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
NOP1KNěmčina pro obchodní praxi 1de3zimníVolitelnýklano
NJ1BKNěmecký jazyk B1 - 1de3zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PbanKBankovnictví 2cs4letníPovinnýzkano
PcinKCompetitive Intelligencecs4letníPovinnýzkano
PceKCorporate Economicsen4letníPovinnýzkano
mikKMikroekonomie 2cs6letníPovinnýzkano
AJ2BKAnglický jazyk B2 - 2en3letníPovinně volitelnýzkPV3ano
PA2KProfesní angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV3ano
coKControllingcs5letníPovinně volitelnýzkPV4ano
PmoKMezinárodní obchodcs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
cpbKObchodování cenných papírů a komoditcs4letníPovinně volitelnýklPV4ano
NOP2KNěmčina pro obchodní praxi 2de0letníVolitelnýklano
NJ2BKNěmecký jazyk B1 - 2de0letníVolitelnýklano
pmKPersonální managementcs4letníVolitelnýklano
ssepKSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs3letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
misKManagement informačních systémůcs5zimníPovinnýzkano
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5zimníPovinnýzkano
PspKSemestrální projektcs7zimníPovinnýano
PugebKUnderstanding Global and European Business Environmenten4zimníPovinnýklano
PmeKManažerská ekonomikacs4zimníPovinně volitelnýklPV6ano
muKManažerské účetnictvícs5zimníPovinně volitelnýzkPV6ano
rmKRisk managementcs5zimníPovinně volitelnýzkPV6ano
PtojKTrénink obchodního jednánícs3zimníPovinně volitelnýPV6ano
ipKInovace v podnikucs4zimníVolitelnýklano
maKMarketingové aplikacecs4zimníVolitelnýklano
Rpaj1KPředmět v anglickém jazyce 1en3zimníVolitelnýzkano
Rpnj1KPředmět v německém jazyce 1de3zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
PdisKDiplomní seminářcs14letníPovinnýklano
PmfKMezinárodní financecs4letníPovinnýklano
nmKNákladový managementcs4letníPovinnýzkano
PolKObchodní logistikacs4letníPovinnýzkano
PsksKStrategie konkurenčních střetůcs4letníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV6 2 PmeK, muK, rmK, PtojK
PV8 1
PV1 1 AJ1BK, PA1K
PV3 1 AJ2BK, PA2K
PV9 1
PV4 2 coK, PmoK, cpbK
PV2 2 PeoK, PjoK, PopK, PosaK
PV5 1