Detail oboru

Constructions and Traffic Structures

FASTZkratka: KAk. rok: 2019/2020Zaměření: Constructions

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do pěti specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování betonových konstrukcí a mostů; Navrhování kovových konstrukcí a mostů; Zakládání staveb; Zkoušení stavebních materiálů; Stavební mechaniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CM002Dopravní inženýrství (KON)cs3zimníPovinnýano
CO002Kovové konstrukce 3cs6zimníPovinnýzá,zkano
CL004Speciální betonové konstrukce (K)cs6zimníPovinnýzá,zkano
CN005Železniční stanicecs3zimníPovinnýano
CI055Experimentální metody vyšetřování konstrukcícs5zimníVolitelnýzá,zk5539ano
CD054Lomová mechanika cs5zimníVolitelnýzá,zk5539ano
CO069Speciální kovové konstrukce (K)cs5zimníVolitelnýzá,zk5539ano
CL059Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K)cs5zimníVolitelnýzá,zk5539ano
CF055Vybrané statě z geomechanikycs5zimníVolitelnýzá,zk5539ano
CF054Geotechnická laboratořcs5zimníVolitelný5540ano
CI058Materiály pro rekonstrukce stavebcs5zimníVolitelný5540ano
CL051Statika při rekonstrukcích (K)cs5zimníVolitelný5540ano
CD055Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K)cs5zimníVolitelný5540ano
CO070Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcícs5zimníVolitelný5540ano
CL055Diplomový seminář (K-BZK)cs2zimníVolitelný5541ano
CF056Diplomový seminář (K-GTN)cs2zimníVolitelný5541ano
CO056Diplomový seminář (K-KDK)cs2zimníVolitelný5541ano
CD062Diplomový seminář (K-STM)cs2zimníVolitelný5541ano
CI054Diplomový seminář (K-SZK)cs2zimníVolitelný5541ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5539 0 CI055, CD054, CO069, CL059, CF055
5540 0 CF054, CI058, CL051, CD055, CO070
5541 0 CL055, CF056, CO056, CD062, CI054