Detail předmětu

Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí

FAST-CO070Ak. rok: 2019/2020

Přehled vybraných programových sytémů pro statickou analýzu, navrhování a posuzování konstrukce jako celku i jejich jednotlivých prvků, včetně spojů a přípojů.
Základní postupy při vytváření výpočtových modelů reálných konstrukcí.
Programový systém SCIA: sestavení vstupních dat, parametry výpočtu, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Řešení individuálního zadání.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Statické působení nosných systémů, pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou anylýzu konstrukce. Programový systém SCIA - možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí.
2. Základní vstupní údaje.
3. Geometrie konstrukce - rovinný model.
4. Geometrie konstrukce - prostorový model.
5. Model - typ podpor, prutů, uzlů.
6. Zatížení. Kombinace zatěžovacích stavů.
7. Stabilitní data.
8. Výpočet. Vyhodnocení výsledků.
9. Dimenzování prutů.
10. Nelinearity výpočtu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor