Detail předmětu

Diplomový seminář (K-SZK)

FAST-CI054Ak. rok: 2019/2020

Individuální práce se studenty dle zadání diplomové práce.
Zadání rešerše literatury k tématu práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Konzultace řešené problematiky. Cíl řešení DP.
Metodika zpracování diplomové práce.
Příprava experimentu včetně projektu měření a hodnocení výsledku.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen bezprobémově zpracovat diplomní práci dle zadání.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí, navrhování a posuzování stavebních konstrukcí dle platných norem

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připrava studentů na bezprobémové zpracování diplomních prací dle zadání, realizace experimentální části diplomových prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor