Detail předmětu

Experimentální metody vyšetřování konstrukcí

FAST-CI055Ak. rok: 2019/2020

Metody ověřování spolehlivosti návrhu inženýrské konstrukce a testování znaků spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování, výpočetní a fyzikální model, zákony modelové podobnosti pro statické a dynamické úlohy.
Uspořádání modelových zkoušek, způsoby zatěžování a metody snímání statických a dynamických veličin. Stanovení chyb snímaných veličin, metrologie.
Bezdotykové metody snímání deformací, digitální analýza obrazu a jeho zpracování. Principy lomové mechaniky. Měření parametrů pro stanovení napjatosti.
Měření na realizovaných stavbách a srovnání výsledků s modelovým měřením. Automatizace měření.
Seminární práce je zaměřena na zpracování a zhodnocení výsledků měření ze cvičení. Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Student se bude elementárně orientovat v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Prerekvizity

Fyzikálně mechanické a lomové vlastnosti stavebních látek, základní metody zkoušení a diagnostiky stavebních konstrukcí, prostředky pro numerickou analýzu konstrukcí, základy teorie statistiky a pravděpodobnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
Experimentální zatěžovací zkoušky.
Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cíl

Získání základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor