Detail předmětu

Geotechnická laboratoř

FAST-CF054Ak. rok: 2019/2020

Nové metody vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin.
Stanovení pórových tlaků a objemových změn.
Stanovení mechanických vlastností. Proctorova zkouška.
Krátkodobá a dlouhodobá pevnost.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí (na podzemní vodu, horninové prostředí) problematika regenerace krajiny poškozené lidskou činností.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí. Česká a EU legislativa o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
Geotechnika a ochrana životního prostředí. Úkoly geotechniky při ukládání a zneškodňování odpadů - skládky, haldy, odkaliště, využití do zemních těles.
Mechanické chování zmrzlých půd.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - seznámí se s novými metodami vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin. Dále se naučí posoudit vliv geotechnických staveb na životní prostředí(na podzemní vodu, horninové prostředí, půdu).

Prerekvizity

Základy vlastnosti a testování zemin,

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikálně-indexové zkoušky.
2. Laboratorní testování propustnosti zemin.
3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 1. část.
4. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 2. část.
5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 1. část.
6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 2. část.
7. Testování zemin v oboru malých až velmi malých přetvoření.
8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky.
9. Nové trendy ve vývoji laboratorních zkoušek.
10. Geochemie - laboratorní zkoušky.

Cíl

Seznámit studenty s novými metodami vyhodnocení fyzikálně - mechanických vlastností zemin. Naučit studenty posoudit vliv geotechnických staveb na životní prostředí(na podzemní vodu, horninové prostředí, půdu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor