Detail oboru

Mikroelektronika a technologie

FEKTZkratka: B-METAk. rok: 2018/2019

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Student oboru získává znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, a to zejména s orientací na mikroelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav mikroelektroniky (UMEL) a Ústav elektrotechnologie (UETE). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technicky zaměřenými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům zaměřit se na
 návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů,
 návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku,
programování mikrokontrolerů a obvodů FPGA,
 mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie,
 technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů,
 návrh a výrobu desek plošných spojů, technologii povrchové montáže,
 testovací a měřicí techniku,
 ekonomiku, organizaci výroby a podnikatelské minimum.
Alternativně se může též orientovat do oblasti biomedicínských a klinických aplikací (biosenzory, implantáty, bioinformatika). Student získává i důkladné poznatky z informačních a komunikačních technologií. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studijního programu FEKT VUT v Brně a také předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní nebo ekologické.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i biomedicínských a klinických aplikací, poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie a výroby a aplikací integrovaných obvodů, návrhu a aplikací technogie výroby elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování a lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE bakalářského studijního programu má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, programování mikrokontrolérů a obvodů FPGA, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Alternativně disponuje i znalostmi z biomedicínských a klinických aplikací, příp. doplňkovými poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolventi bakalářského oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí (řízených mikroprocesory, mikrokontroléry, PC nebo PDA), integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zakázkových integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řídicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BEL1Elektrotechnika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
BFY1Fyzika 1cs6zimníPovinnýzá,zkano
BMA1Matematika 1cs7zimníPovinnýzá,zkano
BMTDMateriály a technická dokumentacecs6zimníPovinnýzá,zkano
BPC1MPočítače a programování 1cs5zimníPovinnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
BELSElektrotechnický seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýB-MET 1r ZS VVano
BFYSFyzikální seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýB-MET 1r ZS VVano
BMASMatematický seminářcs2zimníVolitelný všeobecnýB-MET 1r ZS VVano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BESOElektronické součástkycs5letníPovinnýzá,zkano
BESOPElektronické součástky - praktikumcs2letníPovinnýklano
BEL2Elektrotechnika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BFY2Fyzika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BMA2Matematika 2cs6letníPovinnýzá,zkano
BMEPMikroelektronické praktikumcs2letníPovinnýano
BPC2MPočítače a programování 2cs5letníPovinnýklano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BAEYAnalogové elektronické obvodycs7zimníPovinnýzá,zkano
BASSAnalýza signálů a soustavcs6zimníPovinnýzá,zkano
BEMVElektrotechnické materiály a výrobní procesycs8zimníPovinnýzá,zkano
BMA3Matematika 3cs5zimníPovinnýzá,zkano
BMVEMěření v elektrotechnicecs6zimníPovinnýzá,zkano
BEMCElektromagnetická kompatibilitacs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
BFSLFinanční službycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2zimníVolitelný všeobecnýklB-MET 3r LS VV-Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BDIODigitální obvodycs7letníPovinnýzá,zkano
BMPSModelování a počítačová simulacecs7letníPovinnýzá,zkano
BPSMPlošné spoje a povrchová montážcs5letníPovinnýzá,zkano
BDTSDiagnostika a testování elektronických systémůcs5letníVolitelný oborovýzkano
BDIZDiagnostika a zkušebnictvícs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BMP2Mikroelektronické praktikum 2cs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BOZUVybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energiecs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BCZSČíslicové zpracování signálůcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BMFVMěření fyzikálních veličincs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BELFNávrh analogových filtrůcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BRR1Řízení a regulace 1cs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPAVybrané partie z matematiky I.cs5letníVolitelný mimooborovýzkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BMTSMikroelektronika a technologie součástekcs6zimníPovinnýzá,zkano
BB2MSemestrální práce 2cs3zimníPovinnýklano
BMAMMikroprocesory a mikropočítačecs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BNKPNávrh a konstrukce elektronických přístrojůcs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BNKZNávrh a konstrukce elektrotechnických zařízenícs4zimníVolitelný oborovýzá,zkne
BNDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6zimníVolitelný oborovýzkano
BNSPNávrhové systémy plošných spojůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BPCEPraktická chemie pro elektrotechnikycs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
BKOMKomunikační technologiecs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BMVTMikrovlnná technikacs, en4zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVPMVybrané partie z matematiky II.cs5zimníVolitelný mimooborovýzkano
BVELVýkonová elektronikacs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
BVFTVysokofrekvenční technikacs, en4zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3zimníVolitelný všeobecnýzkne
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3zimníVolitelný všeobecnýne
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
XEKEEkologie v elektrotechnicecs4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkB-MET 3r LS VV-Bne
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Bano
BUBCÚvod do biologie člověkacs4zimníVolitelný všeobecnýklB-MET 3r LS VV-Bne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BBCMBakalářská prácecs5letníPovinnýano
BXBMOdborná praxecs0letníPovinnýano
BMMSMikrosenzory a mikromechanické systémycs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BNAONávrh analogových integrovaných obvodůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BOOKOptoelektronika a optické komunikacecs7letníVolitelný oborovýzá,zkano
BTMPPočítačová podpora technických a manažerských pracícs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
BPPVPočítačové projektování výrob, logistika a ekologie výrobycs6letníVolitelný oborovýzá,zkne
BRJMŘízení jakosti a metrologiecs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
BSPESpolehlivost v elektrotechnicecs5letníVolitelný oborovýzkne
XAN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3letníVolitelný všeobecnýzkne
XELEBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
BDSYDaňový systém ČRcs2letníVolitelný všeobecnýklano
XIBUInformační bezpečnost uživatelůcs, en3letníVolitelný všeobecnýne
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkne
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
BPZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněen3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Aano
BFSLFinanční službycs2letníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Aano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Aano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Aano
BRKJŘízení a kontrola jakostics3letníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýB-MET 3r LS VV-Bano
XAN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2letníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Angličtinaano
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2letníVolitelný všeobecnýzkB-MET 3r LS VV-Angličtinaano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
B-MET 3r LS VV-A 1 XCA1, XCA3, XCA5, XCA2, XCA4, XEPO, BFSL, XKPT, XPOU
B-MET 3r LS VV-B 1 BDSY, XEKE, XPOM, BUBC, BRKJ, XTPR
B-MET 3r LS VV-Angličtina 2 XAN4, XAEI
B-MET 1r ZS VV 1 BELS, BFYS, BMAS