Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

FEKT-XKPTAk. rok: 2018/2019

Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu svých kolegů ze semináře.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody vyučování: přednáška, diskuse, nácvik prezentace

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut. Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Informace a jejich sdělování
2.Komunikační modely
3.Složky komunikace
4.Řešení typových pedagogických situací
5.Model asertivních dovedností
6.Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
7.Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
8.Význam hlasu a sluchu v rétorice
9.Osobnost řečníka
10.Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
11.Text jako složka pedagogické komunikace
12.Teoretické problémy srozumitelného textu
13.Strategie utváření srozumitelného textu

Cíl

Absolvování kurzu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka v rozsahu 80% prezence na semináři a dále se doporučuje vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor