Detail předmětu

Pedagogická psychologie

FEKT-XPSOAk. rok: 2018/2019

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy. Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti, behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Prerekvizity

Základním vstupním předpokladem je především zájem o danou problematiku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. Psychologické systémy.
II. Sociální psychologie a psychologie komunikace.
III. Vývojová psychologie.
IV. Psychologie osobnosti.
V. Kognitivní psychologie.
VI. Pedagogická a školní psychologie.

Cíl

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor