Ing.

Petr Šperka

Ph.D.

FSI, ÚK OT – odborný asistent

+420 54114 3323, +420 54114 3238
sperka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Patenty

 • 2014

  užitný vzor
  GALDA, M.; ŠPERKA, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Optický tribometr. 26573, užitný vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  SKALICKÝ, L.; ŠPERKA, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Vysokotlaký pádový viskozimetr. 25926, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; KOŠŤÁL, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tribologický simulátor valivého ložiska. 25805, užitný vzor. (2013)
  Detail