Detail patentu

Vysokotlaký pádový viskozimetr

SKALICKÝ, L. ŠPERKA, P.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešeni se týká vysokotlakého pádového viskozimetru tvořeného svislým vysokotlakým válcem s osovým vývrtem zaplněným měřenou kapalinou stlačovanou násobičem tlaku, v níž se pohybuje tělísko, jehož pádová rychlost se snímá opticky. Z pádové rychlosti je poté vypočtena viskozita kapaliny při daném tlaku.

Klíčová slova

reologie kapalin, mazivo, tlaková nádoba

Číslo patentu

25926

Datum zápisu

01.10.2013

Datum skončení platnosti

12.08.2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty