Detail patentu

Optický tribometr

GALDA, M. ŠPERKA, P.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká optického tribometru, ve kterém se v komoře s regulovatelným tlakem a teplotou v zorném poli mikroskopu odvaluje ocelová kulička po spodní straně skleněného disku. Hlavním účelem přístroje je zjišťování tribologických vlastností chladících médií, tedy zkapalněných plynů, a jejich směsí s běžnými mazivy. Zařízení umožňuje měření tloušťky mazací vrstvy, vznikající v kontaktu mezi diskem a kuličkou, v řádů nanometrů pomocí optické interferenční metody.

Klíčová slova

tloušťka vrstvy, elastohydrodynamika, mazání kompresorů

Číslo patentu

26573

Datum zápisu

06.03.2014

Datum skončení platnosti

19.11.2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty