Ing.

Petr Šperka

Ph.D.

FSI, ÚK OT – odborný asistent

+420 54114 3323, +420 54114 3238
sperka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2011, Ph.D., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Konstrukční a procesní inženýrství

2007, Ing., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, Aplikovaná mechanika 

Přehled zaměstnání

 • červenec 2015-dosud, Odborný asistent, Ústav konstruování, VUT v Brně. 
 • září 2012-červen 2015, Postdoktorand - Výzkumný pracovník, Ústav konstruování, VUT v Brně.
 • leden 2012-dosud, Výzkumný pracovník, Středoevropský technologický institut - CEITEC.
 • leden 2012-srpen 2012, Odborný asistent, Ústav konstruování, VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Konstruování strojů - strojní součásti (5KS)
 • Konstruování strojů - převody (6KT)
 • Konstruování strojů - mechanismy (6KM)
 • Tribologie (ZTR)
 • Elastohydrodynamika (9EHD)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Optické metody pro studium topografie povrchu.
 • Optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů.
 • Elastohydrodynamické a smíšené mazání.
 • Mazání kontaktů těles s povrchovými nerovnostmi.
 • Reologie kapalin za vysokých tlaků.
 • Mazání valivých ložisek, ozubení a vaček

Akademické stáže v zahraničí

 • 26.07.2012 - 08.08.2012

  Japonsko
  Tribologický výzkum na universitách: Kyushu University, Kyushu Sangyo University, Kyushu Institue of Technology, Kyoto University

 • 04.11.2013 - 04.12.2013

  Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
  Reologie maziv za vysokých tlaků.

 • 03.08.2014 - 30.08.2014

  Kyushu Institute of Technology, Japonsko
  Experimentální studium tribologických dějů

 • 21.02.2015 - 10.04.2015

  Kyushu Institute of Technology, Japonsko
  Experimentální metody pro studium rozložení teploty a tloušťky maziva v bodových kontaktech

 • 10.04.2015 - 27.04.2015

  Qingdao Technological University, Čína
  Numerické řešení procesů mazání bodových kontaktů

Ocenění vědeckou komunitou

 • Captain Alfred E. Hunt Award 2017 - udělovaná americkou asociací tribologů a mazacích inženýrů (STLE) za přínos v oblasti mazání
 • Druhý nejlepší poster na 40th Leeds Lyon Symposium on Tribology 2013, Lyon, Francie.
 • Maurice Godet Award 2009 – prestižní cena pro mladého vědce za nejlepší prezentaci a článek na 36th Leeds Lyon Symposium on Tribology 2009, Lyon, Francie.

Projekty

 • ŠPERKA, P.; Grantová agentura ČR - 14-31139P(2014-2016) Měření profilu rychlosti toku tekutin ve vysoce zatížených kontaktech. 
 • KŘUPKA, I.; Grantová agentura ČR - GAP101/11/1115 (2011-2015) Studium chování povrchových nerovností v mazaných Hertzových kontaktech. 
 • KŘUPKA, I.; MŠMT - EE2.3.20.0126 (2011-2014), Rozvoj mezinárodního tribologického výzkumného týmu.
 • HARTL, M.; MPO - FR-TI3/382 (2011-2013) – Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných valivých ložisek, ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.
 • VAVERKA, V.; Akademie věd ČR - KJB201730903 (2009-2011) Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních součástí s nehladkými povrchy.
 • HARTL, M.; Technologická agentura ČR - TA02030850 (2012-2014), Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel.
 • HARTL, M.; MŠMT - ME09025 (2009-2012), Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie. 
 • OMASTA, M.; FRVŠ 3189/2011 (2011) Vliv reologie na mazání reálných kontaktů.
 • KŘUPKA, I.; FSI-S-11-11/1187 (2011-2013), Vliv povrchových nerovností na utváření mazacího filmu. 
 • KŘUPKA, I.; FSI-S-10-28 (2010) Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů.
 • ŠPERKA, P.; FSI-J-10-34 (2010) Studium tenkých mazacích filmu s využitím 3D optické profilometrie.
 • ŠPERKA, P.; FRVŠ 2682/2010 (2010) Chování povrchů s reálnými nerovnostmi v moderních tribologických soustavách.
 • ŠPERKA, P.; FSI - BD1393010 (2009). In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrdynamickém kontaktu.
 • ŠAMÁNEK, O.; FRVŠ 2440/2009 (2009). Bezkontaktní 3D měření topografie povrchů ve strojírenství.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

168

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

148